ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

25/05/2010

Τα νέα όρια σχολικών περιφερειών δημοτικών σχολείων.

Filed under: Α' βάθμια Εκπαίδευση,Νομοθεσία — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:17 μμ

Παρακάτω σας κοινοποιούμε την απόφαση αλλαγής των – μέχρι και την 2/3/2010 ορίων –  σχολικών περιφερειών των δημοτικών σχολείων του Κιάτου, που βάσει του Π.Δ.201/98 έχει το δικαίωμα να κάνει ο Προϊστάμενος του γραφείου Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πάγια θέση μας, ώς Ένωση, ήταν και είναι, να μην αλλάξουν τα όρια, αλλά αντιθέτως, λόγω και της πληθυσμιακής αύξησης των μαθητών, να επαναλειτουργήσουν καταργημένα σχολεία στα Δημοτικά Διαμερίσματα Διμηνιού, και η προσθήκη αιθουσών στα υπάρχοντα σχολεία, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αναλυτικά μπορείτε να την δείτε και στο έγγραφό μας που καταθέσαμε στην Δ.Ε.Π. στην συνεδρίαση της 29/1/2010, με αριθ. πρωτ. 2/10.   https://goneissikyonion.wordpress.com/2010/05/05/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/

Όπως μπορείτε να καταλάβετε, στην ουσία συρρικνώνεται η σχολική περιφέρεια του 4ου Δημοτικού Σχολείου, κατά το ανατολικό όριο με την οδό Πελλήνης, να μεταφέρονται όλα τα παιδιά στο 7ο Δημοτικό, και κατά το δυτικό όριο, κατά 8 οικοδομικά τετράγωνα, και ενισχύεται με αυτά το 1ο Δημοτικό!

1. Σχόλιο: Το 7ο Δημοτικό στην ουσία δεν «κερδίζει» πολλούς μαθητές, παρότι είναι ένα σύγχρονο σχολείο και μπορεί να καλύψει επιπλέον έναν αριθμό μέχρι 20 μαθητών. Αντιθέτως ενισχύεται το 1ο Δημοτικό, το οποίο είναι κατασκευής 1932, και είναι συγκεκριμμένων ήδη αιθουσών, όπου μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, (αναλόγως των μαθητών που θα εγγραφούν ή και θα μετεγγραφούν σε αυτό για την σχολική χρονιά 2010 -2011), σε κτηριακή υποδομή!

2. Σχόλιο: Το 2ο και το 3ο Δημοτικά, πιέζονται έως σχεδόν ασφυκτιούν από μαθητές.

3. Σχόλιο: Η αποδοχή από τον κύριο Προϊστάμενο της θέσης του Υπουργείου για το «νέο σχολείο» για αίθουσες όπου θα φοιτούν μαθητές 25 +10%, 28 δηλαδή και μερικές φορές θα φτάσουν και τους 30, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αντιθέτως μας βρίσκει ενάντιους.

Θέλουμε το «νέο σχολείο» να είναι πραγματικά σύγχρονο και προοδευτικό και όχι αναχρονιστικό και δυσλειτουργικό, ιδιαιτέρως αν συνυπολογίσουμε και τα νέα βιβλία που θέλουν «φροντιστηριακό» μάθημα στα παιδιά μας από το δάσκαλο, και όχι φόρτωμα γνώσεων με το «κιλό»!

Η λύση είναι αυτή που προτίνουμε και όχι η αλλαγή των ορίων. Νέες αίθουσες, άμεσα, και μελλοντικά και νέα σχολεία, αν τα ήδη καταργημένα δεν πληρούν τις  σύγχρονες προϋποθέσεις.

Advertisements

18/05/2010

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών Β΄βαθμιας εκπαίδευσης.

Filed under: Νομοθεσία — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:29 μμ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.Η εγγραφή μαθητού στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο πραγματοποιείται από τότεπου αποκτά το δικαίωμα φοίτησης.

2.Το δικαίωμα αυτό αποκτά ο μαθητής είτε με τίτλο ισχυρό για εγγραφή χωρίς εξετάσεις ή ύστερα από εξετάσεις, όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

3.Ως εγγραφή νοείται η μοναδική και πρώτη καταχώρηση των στοιχείων του μαθητή που προβλέπονται από το άρθρο 10 των Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 294/79, στοΑτομικό δελτίο του και στο Μητρώο μαθητών του σχολείου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφές στα Γυμνάσια και Λύκεια γίνονται μόνο για τους μαθητές οι οποίοι για πρώτη φορά θα φοιτήσουν στη Α’ (πρώτη) τάξη.

1.Για την εγγραφή μαθητή στην Α’ τάξη των Γυμνασίων, που έχουν έδρα εκτός των αστικών κέντρων, ο γονέας κάθε μαθητή καταθέτει μέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο, στο Δημοτικό σχολείο, στην Στ» τάξη του οποίου φοιτά, σχετική δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια που λειτουργούν εκτός των αστικών κέντρων της περιοχής. Οι δηλώσεις αυτές παραμένουν στο Δημοτικό σχολείο. Με ευθύνη του Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου τα απολυτήρια μαζί με ονομαστική κατάσταση διαβιβάζονται στο Γυμνάσιο του προορισμού τους με απόδειξη.

2.Μαθητές που αποφοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο τα προηγούμενα σχολικά
έτη και επιθυμούν να εγγραφούν στην Α’ τάξη του Γυμνασίου καταθέτουν το απολυτήριο που έχουν στα χέρια τους στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

3.Για την εγγραφή στην Α’ τάξη των Γυμνασίων που λειτουργούν στα αστικά κέντρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, πλην όμως η διαβίβαση των τίτλων στα Γυμνάσια γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Προϊστάμενων Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. και Α/θμιας Εκπ/σης με την οποία ορίζεται ποιων Δημοτικών σχολείων οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε Γυμνάσιο.
Ο περιοριστικός αυτός όρος δεν ισχύει για εγγραφή σε Ιδιωτικά Γυμνάσια των αστικών κέντρων.

4.Για την εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη Λυκείου οι τίτλοι απόλυσης των μαθητών του Γυμνασίου διαβιβάζονται στο αντίστοιχο Λύκειο υπηρεσιακά και με απόδειξη. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντίστοιχο Λύκειο τότε οι τίτλοι αυτοί διαβιβάζονται στο Λύκειο της προτίμησής τους εφόσον έχει έδρα εκτός των αστικών κέντρων, για δε την εγγραφή σε Λύκειο που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 104/79.

5.Για την εγγραφή στην Α’ τάξη του Λυκείου των μαθητών που προέρχονται από Ιδιωτικά Γυμνάσια η διαβίβαση των τίτλων γίνεται στο Ιδιωτικό Λύκειο της προτίμησης τους ή στο πλησιέστερο προς την μόνιμη κατοικία τους Λύκειο των αστικών κέντρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 104/79 και με σχετική δήλωση του γονέα.

6.Μαθητές κάτοχοι τίτλων ξένων σχολείων που λειτουργούν στην αλλοδαπή εγγράφονται στα σχολεία σύμφωνα με τις Ειδικές διατάξεις που ισχύουν γι’αυτά (Π.Δ.155/78).

7.Με τον όρο »αστικά κέντρα» νοούνται οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

8.Εγγραφές μαθητών μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή αυτή. Μετά την ημερομηνία αυτή και μέσα σε 10 ημέρες, από αυτή, η εκπρόθεσμη εγγραφή υπόκειται στην έγκριση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε. Εγγραφή μαθητή μετά τη 10η ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων δεν επιτρέπεται.

9.Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εγγραφής οι απουσίες των μαθητών λογίζονται στο ακέραιο και καταχωρούνται στο βιβλίο φοίτησης.

10.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων ο οικείος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, την εκπρόθεσμη εγγραφή μαθητών που προέρχονται από ξένα ή αναγνωρισμένα Ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην αλλοδαπή εφόσον έχουν το δικαίωμα αυτό κατά τις ειδικές για κάθε περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. Για τους μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν ισχύει η διάταξη 9 του άρθρου αυτού.

11.Για την πρώτη εγγραφή μαθητών στα εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια απαιτείται δήλωση του εργοδότη ή βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η δήλωση του εργοδότη θεωρείται από την αστυνομική αρχή ή το Διευθυντή του εσπερινού σχολείου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί για το γνήσιο της υπογραφής. Προκειμένου για μαθητές που ασκούν δικό τους επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση της αστυνομικής αρχής με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί δικό του επάγγελμα, βιοποριστικά (και παρ. 6, άρθ. 1Ε/327/8, παρ. 14 άρθρο 5 ΣΤ5/71/3-12-86 κοινή απόφαση των Υπουργείων Προεδρίας και Παιδείας για τα Τ.Ε.Λ. και τις Τ.Ε.Σ.)

12.Με την παραλαβή των τίτλων που διαβιβάζονται υπηρεσιακά οι Διευθυντές
των σχολείων προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην καταχώρηση των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 10 στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο Μαθητών.

13.Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
(Π.Δ. 155/78, άρθρο 12)

1.1. Μαθητές νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ελληνικών σχολείων του
εξωτερικού για την εγγραφή τους ή μετεγγραφή τους σε αντίστοιχο δημόσιο σχολείο του εσωτερικού ή ανεγνωρισμένου του εξωτερικού ως και για την απόκτηση τίτλου σπουδών ισοτίμου των δημοσίων σχολείων, υποβάλλονται σε κατατακτήρια εξέταση, προαγωγική ή απολυτήρια, που διεξάγεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Η εξέταση αυτή γίνεται και από τον σύλλογο των διδασκόντων ανεγνωρισμένου ελληνικού σχολείου του εξωτερικού, μετά από έγκριση, κατά περίπτωση, από την Υπηρεσία Εκπ/σεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ.

2.2. Οι χορηγούμενοι από τα δημόσια σχολεία Γενικής Εκπαιδεύσεως της Κύπρου τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους χορηγούμενους από τα αντίστοιχα
δημόσια σχολεία του εσωτερικού. Για τους μαθητές των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων της Κύπρου ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 9)

1.Για τους μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο ή Λύκειο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 8 ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου, μέχρι την προηγούμενη από την έναρξη των μαθημάτων ημέρα, στο οποίο εγγράφεται για πρώτη φορά για να δηλώσει ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή.

2.Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κηδεμόνες των μαθητών που ήδη είναι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 10)

1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό δελτίο ενός μαθητή κατά την πρώτη εγγραφή σε ένα σχολείο και κατά τη διάρκεια φοίτησης του σ’ αυτό είναι: Στοιχεία ταυτότητας: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επάγγελμα πατέρα, έτος γεννήσεως. Δήμος ή Κοινότητα στον οποίο είναι γραμμένος ο μαθητής, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα.

Στοιχεία εισόδου: Το είδος του τίτλου εγγραφής.
Στοιχεία επίδοσης: Αναλυτική και γενική κατά μάθημα βαθμολογία προφορική και
γραπτή και το ετήσιο αποτέλεσμα.
Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής: Σύνολο απουσιών κατά τρίμηνο, επιβαλλόμενες ποινές ή διακρίσεις τιμητικές, μετά από πράξη αρμοδίου οργάνου.
Στοιχεία εξόδου: Το είδος του τίτλου βάσει του οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται μαθητής. (Π.Δ. 294/79, άρθρο 9, παρ. 2γ).
Στοιχεία κηδεμόνος: Επώνυμο, Ονομα και διεύθυνση του κηδεμόνος. (Ατομικό δελτίο μόνο).

ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 11)

Οι κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος Π.Δ. εγγραφόμενοι στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο εντάσσονται σε τάξεις ως ακολούθως:

1.Στην Α’ τάξη όσοι έχουν τίτλο ισχυρό από δημοτικό σχολείο, οι μη προαχθέντες από τάξη αυτή στη Β’, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

2.Στη Β’τάξη όσοι προήχθησαν από την Α’τάξη, όσοι δεν προήχθησαν από την τάξη αυτή στην Γ’τάξη, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

3.Στη Γ’τάξη όσοι προήχθησαν από την Β’τάξη, όσοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη αυτή, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη.

4.Στην Δ’τάξη των εσπερινών σχολείων όσοι προήχθησαν από την Γ’τάξη των εσπερινών σχολείων, όσοι μετεγγράφην από άλλο σχολείο για την τάξη αυτή, και όσοι
υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη αυτή.

5.Οσοι μετεγγράφονται από εσπερινό σε ημερήσιο εντάσσονται σε τάξεις σύμφωνα με προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του παρόντος Π.Δ. (ΥΠΕΠΘ-Ε3/327/6-4-84 ΦΕΚ 268Β’/84) Αρθρο 2

Περιπτώσεις εγγραφών
Εκτός των μαθητών που φοιτούν στα ΤΕΛ ή στις ΤΕΣ και προαγόμενα εγγράφονται στην επόμενη τάξη,εγγράφονται:

Α’. Στα ΤΕΛ:

1. Στην Α’ τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου του Ν.309/79 ή ενδεικτικού Γ’ τάξης, εξαταξίου γυμνασιου.
β) Πτυχιούχοι κατωτέρας τεχνικής ή επαγγ/κής σχολής ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ.
γ) Μαθητές τεχνικών ή επαγγελματικών σχολών (νέου τύπου) του Ν.576/77.

2. Στην Β’ τάξη:

α) Πτυχιούχοι Τεχνικών και επαγγ/κών σχολών (νέου τύπου ) του Ν.576/77.
β) Κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου γενικής εκπαίδευσης.
γ) Πτυχιούχοι οποιουδήποτε τομέα τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων σε
οποιονδήποτε τομέατεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου για απόκτηση άλλου πτυχίου.
δ) Τελειόφοιτοι μαθητές γενικών λυκείων που δεν έχουν πάρει απολυτήριο γιατί έμειναν στην Γ’ τάξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

3. Στην Γ’ τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου τεχνικού ή επαγγ/κού λυκείου που δεν πήραν πτυχίο ειδικότητας επειδήστη Γ’ τάξη παρακολούθησαν δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων. Η εγγραφήαυτη πραγματοποιείται σε τμήμα του τομέα που οι μαθητές παρακολούθησαν στη Β’ τάξη, για να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας.
β) Πτυχιούχοι τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων για απόκτηση πτυχίου του ίδιου τομέα και διαφορετικού τμήματος.
γ) Μαθητές τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων που δεν έχουν πάρει ούτε πτυχίο ειδικότητας επειδή στη Γ’ τάξη παρακολούθησαν δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων ούτε απολυτήριο γιατί ως τελειόφοιτοι απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα. Η εγγραφή τους πραγματοποιείται σε τμήμα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β’ τάξη.

Β’. Στις ΤΕΣ του Ν.576/77:

1. Στην Α’ τάξη:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου του Ν.309/79 ή ενδεικτικού Γ’ τάξης,
εξαταξίου γυμνασιου.
β) Πτυχιούχοι κατωτέρας τεχνικής ή επαγγ/κής σχολής ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ.
γ) Μαθητές λυκείων γενικής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
δ) Πτυχιούχοι οποιουδήποτε τμήματος των σχολών αυτών σε οποιοδήποτε τμήμα
για απόκτηση άλλου πτυχίου.
ε) Τελειόφοιτοι μαθητές γενικών τεχνικών, και επαγγελματικών λυκείων που
δεν έχουν πάρει απολυτήριο ή πτυχίο γιατί έμειναν στην Γ’ τάξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

2. Στην Β’ τάξη:

α) Πτυχιούχοι Τεχνικών και επαγγ/κών σχολών (νέου τύπου ) στο ίδιο Τμήμα
απο το οποίο έχουν
πάρει πτυχίο αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση.
β) Πτυχιούχοι τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων για απόκτηση πτυχίου
για απόκτηση πτυχίου
κατεύθυνσης τμήματος η οποία δεν υπάρχει ως τμήμα στον αντίστοιχο τομέα του
τεχνικού ή επαγγ/κού
λυκείου.

Αρθρο 3

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Για όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, πλην των περιπτώσεων Α(1γ,2δ,3γ) και Β(1γ και ε), επικυρομένο αντίγραφο (και όχι απλό φωτοαντίγραφο ή φωτοτυπία) του απολυτηρίου ή πτυχίου. Για την περίπτωση Α'(1γ) απαιτείται η υπηρεσιακή διαβίβαση στο λύκειο του τίτλου εγγραφής στην τεχνική και επαγγ/κή σχολή. Για την περίπτωση Β(1γ) απαιτείται η υπηρεσιακή διαβίβαση στη σχολή του ατομικού δελτίου του μαθητή (Π.Δ. 639/82 ΦΕΚ 130Α’). Για τις περιπτώσεις Α'(2δ,3γ) και Β(1ε) απαιτείται πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή απο το λύκειο στο οποίο ειναι τελειόφοιτος.
Στις περιπτώσεις εγγραφής του προηγούμενου άρθρου αν έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο γενικού ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής) αυτός επιστρέφεται αν ζητηθεί με αίτηση αφού κρατηθεί επικυρωμένο αντίγραφο (όχι απο φωτοαντίγραφο ή φωτοτυπία) του τίτλου απο τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, δίχως ο μαθητής να διαγράφεται. Για την επιστροφή του τίτλου υπογράφει σε ειδικό βιβλίο του σχολείου ο κηδεμόνας αν ειναι ανήλικος ο μαθητής ή ο ίδιος ο μαθητής όταν ειναι ενήλικος.

β) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 του Π.Δ. 294/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 952/80.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ου μαθητή ή του ίδιου αν ειναι ενήλικος
για τον τύπο του λυκείου τον τομέα το τμήμα ή την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει σε κάθε περίπτωση.

δ) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας ειναι γραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 294/79. Η επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα αν δεν προκύπτει απο τα αναφερόμενα στοιχεία λαμβάνεται απο την αστυνομική ταυτότητα ή έγγραφη δήλωση του κηδεμόνα

Αρθρο 4
Εγγραφές Ελλήνων μαθητών ξένων σχολικών μονάδων
που λειτουργούν στην αλλοδαπή.

1. Ελληνες ή Ελληνες το γένος μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης σε ξένο σχολείο γενικής εκπ/σης που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται ως τις 31 Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες Μέσης ΤΕΕ, μετά τη λήψη της ισοτιμίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης αυτής και με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 του Π.Δ. 639/82 ΦΕΚ 130Α’.

2. Ελληνες ή Ελληνες το γένος μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης σε ξένο τεχνικό ή επαγγελματικό σχολείο που λειτουργεί στην αλλοδαπή μπορούν να εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος σε αντίστοιχη τάξη των σχολικών μονάδων της μέσης ΤΕΕ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας απο το συμβούλιο τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Ε.Π.Λ) και ΓΕΝΙΚΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1.Απόφοιτος Ε.Π.Λ. μπορεί να εγγραφεί σε τμήμα Γ’τάξης Τ.Ε.Λ. αντίστοιχο προς τον κύκλο της Β’τάξης του Ε.Π.Λ. που παρακολούθησε.

2.Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου εγγράφεται στη Β’τάξη Ε.Π.Λ. μόνο προκειμένου
να παρακολουθήσει στη Γ’τάξη τμήμα κλάδου προεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

3.Η αντιστοιχία μεταξύ κύκλων Β’τάξης Ε.Π.Λ. και Τομέων Β’Τ.Ε.Λ. καθορίζεται με την Υ.Α. 232.1/64/Γ2/4010/17-9-86.

4.Απόφοιτος Γ’Ε.Π.Λ., ανεξάρτητα από τον κύκλο που είχε φοιτήσει στη Β’Λυκείου, μπορεί να εγγραφεί σε τμήμα Γ’τάξης Τ.Ε.Λ., που αντιστοιχεί στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πληροφορικής.

5.Μαθητής που μετεγγράφεται από την Β’τάξη Γενικού ή Κλασικού Λυκείου στη Β’τάξη Ε.Π.Λ. δεν επιτρέπεται να μετεγγραφεί εκ νέου στη Γ’τάξη Γενικού ή κλασικού Λυκείου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ. 104/79, άρθρο 12

1.Οι μαθητές φοιτούν σε σχολείο στη περιοχή της μονίμου κατοικίας τους.

2.Σε πόλεις που λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία, η
περιοχή του σχολείου,όπως και ο ανώτατος αριθμός των φοιτώντων μαθητών τους καθορίζονται με απόφαση του Προϊστάμενου Δ/νσης ή Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης. Η περιοχή του σχολείου καθορίζεται με απόφαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εάν δεν μπορεί να την καθορίσει μόνο ένας Προϊστάμενος.

3.Εάν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών υπερβεί την δυνατότητα κάποιου σχολείου, ο οικείος Προϊστάμενος μπορεί να άρει την υπεραριθμία των μαθητών με αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών. Εάν η άρση της υπεραριθμίας δεν μπορεί να συντελεστεί στην ίδια εκπαιδευτική περιφέρεια, τότε αποφασίζει το ΠΥΣΔΕ. Λαμβάνεται υπόψη και η επιθυμία των γονέων των μαθητών.

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ. 104/79, άρθρο 13

1.Κηδεμόνας ανήλικου μαθητή είναι ο πατέρας ή η μητέρα του και όταν
λείπουν ή νόμου κωλυόμενου αυτός που κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα έχει την επιμέλεια του ή από πρόσωπο, που κατά περίπτωση ή μόνιμα εξουσιοδοτείται και είναι ενήλικο μέλος της οικογένειας.

2.Όταν ο κηδεμόνας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως και κατοικεί μόνιμα στην έδρα του σχολείου με δήλωση πουπροβλέπεται από το άρθρο 8 του Π.Δ. 1599/86.

3.Όπου αναφέρεται ο κηδεμόνας, νοείται ο αντιπρόσωπος που ορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των Π.Δ. 104/79 και 294/79.

4.Κανένα στοιχείο δε γνωστοποιείται ούτε παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του μαθητή ή άλλο συγγενικό πρόσωπό κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

Albanian.

Kursi Regjistrimi 1.The regjistrimit të studentëve në shkollën e mesme apo shkollën e bëra nga themelimi i saj fiton të drejtën e pjesëmarrjes.
2.The e drejtë e fituar nga një student apo një titull të fortë për regjistrim pa provim ose pas një provim, ku kërkohet nga dispozitat e aplikueshme.
3.Os rekord do të thotë se regjistrimit vetëm dhe i parë i studentëve të dhënave nga neni 10 i Dekretit 104/79, PD 294/79, kartë stoAtomiko dhe regjistrojnë nxënësit në shkollë.
REGJISTRIMI mënyrën dhe afatin e regjistrimit në shkollat e mesme janë vetëm për studentët që janë të parët do të studimit A (të parë) të klasës.
1.In mënyrë që të regjistrohen nxënësit në klasën e parë të shkollës së mesme i vogël, që kanë selinë jashtë qendrave urbane, prindi e çdo nxënësi të paraqesë deri më 15 qershor, e fundit në shkollën fillore, F»in cila klasë të pranishëm, deklaratën e regjistrimit në një nga shkollat e mesme që veprojnë jashtë zonës urbane. Këto pasqyra janë ende në shkollë fillore. Përgjegjësia e drejtorit të shkollës fillore duke lënë certifikatat me listën e emrave të përcillet në shkollën e destinacionin e tyre me prova. <br> 2. Studentët që u diplomua Shkolla Fillore vitet e kaluara shkollore dhe dëshirojnë të regjistrohen në klasën e parë të shkollës së mesme hyrë në diplomë në duart e tyre Shkolla e lartë në të cilat të drejtë të regjistrohen.
3.A regjistrimin në klasën e parë të shkollave të mesme që veprojnë në zonat urbane ndjekur të njëjtën procedurë por transferimin e letrave me vlerë në shkollat e mesme është një vendim i përbashkët i Drejtorisë së menaxherit apo Zyra MC dhe A Arsimi i mesëm i caktuar asaj që të diplomuarit e shkollës fillore të detyruar hyri në çdo shkollë.
Ky kusht kufizuese nuk zbatohet për regjistrim në shkollat private të mesme në qendrat urbane.
4.For studentët e regjistruar në klasën e parë e diplomimit të shkollës së mesme të nxënësve dërguar në zyrtar e duhur shkollës dhe rekord shkollë. Në rastet kur nuk ka shkolla ekuivalente të lartë atëherë bono janë dërguar në shkollën e tyre të zgjedhur në qoftë se ajo është e vendosur jashtë qendrave urbane, për të mos regjistruar një shkollë themeluar me vendimin e Shefit të Departamentit ose Byroja e arsimit të mesëm do të jetë në përputhje me dispozitat e paragrafit 2 të nenit 12 të Dekretit 104/79. 5. Për regjistrimit në klasën e parë e shkollës nga nxënësit të Lartë shkolla private mesme, transferimin e letrave me vlerë është në shkollë private e tyre të zgjedhur ose më të afërt në shtëpinë e përhershëm të shkollës urbane të lartë në përputhje me nenin 12 të Fr. D. 104/79 dhe deklaratën e prindit.
mbajtësit 6.Mathites e shkollave të huaja që veprojnë në regjistrim të huaj, në përputhje me dispozitat e veçanta të zbatohet për ato (P.D.155/78).
7.On term»urban»means qytetet që janë më shumë se një Arsimi Shkolla e Mesme e Përgjithshme faksit.
nxënësit 8.Engrafes mund të bëhet deri në datën e kursit në vitin shkollor të mbuluara nga ky regjistrim. Pas kësaj date, brenda 10 ditëve nga se, në fund regjistrimi është subjekt i miratimit nga Drejtori i Departamentit ose Zyra MC Regjistro studenti pas 10 ditëve nga fillimi i klasave nuk është e lejuar. <br> 9. Për periudhën nga fillimi i kursit të saj deri në fund të Regjistro mungesat e nxënësve konsiderohen në mënyrë të plotë dhe të regjistruara në librin e studimit. <br> 10. Në rrethana të jashtëzakonshme dhe të ngjarjeve të paparashikuara, që Shef i Departamentit në fjalë ose Byroja e arsimit të mesëm do apo autoritetin e Ministrisë mund të vendosë për të miratuar në çdo kohë në vit didaktik, hyrja në fund të studentëve të shkollave të huaja ose e njohur greke që veprojnë jashtë vendit, nëse ata kanë të drejtë kur në secilin rast dispozitat e aplikueshme. Për studentët në këtë kategori është dispozita e nenit 9.
11.Gia regjistrimin e parë e studentëve në mbrëmje shkollat e mesme të shpalljes së një punëdhënës ose një vërtetim të shërbimit që punon gjatë ditës. Deklaratë nga punëdhënësi është autoriteti i policisë apo Drejtori i shkollës mbrëmje e cila dëshiron të regjistroheni për origjinalitetin e nënshkrimit. Për studentët të cilët ndjekin vetë njohjen e tyre profesionale të autoritetit të policisë që konfirmon që personi që ushtron profesionin e tij, mjeteve për jetesë (dhe Pre Neni 6. 1E/327/8, paragrafi 14, neni 5 ST5/71/3-12-86 bashkërisht nga Ministria e Arsimit dhe Presidentit të TEL dhe T. C. S.) 12. Me marrjen e letrave me bartur menaxherët zyrtare shkollë automatikisht të dhënat e regjistrimit të dhënë nga Neni 10 i Buletinit personale dhe Regjistrohu Studentët.
13.The lira në pajtim me dispozitat e aplikueshme të veçanta.
REGJISTRIMI, METENGRAFES Institucione nxënës i huaj (Dekreti 155/78, neni 12) 1,1. Nxënësit që veprojnë ligjërisht shkolla private greke jashtë vendit të regjistrohen ose transferimin përkatës shkollën e tyre të njohura publike vendase apo të huaja si dhe për të marrë një diplomë ekuivalente te shkollave publike, i nënshtrohen testit vendosje, promotive dhe certifikatat lënë, realizuar në dispozitat ekzistuese. Provimi është kryer nga shoqata e mësuesve të njohur shkollave greke jashtë vendit, pas miratimit ku, nga Zyra e Edukatorëve tion rinjve jashtë vendit, Ministria e jashtme dhe shkollat e pakicave e Arsimit.
2,2. Fondet nga shkollat publike të arsimit të përgjithshëm kualifikimet Qipro njihet si ekuivalente me ato të dhëna nga shkollat përkatëse publike në brendësi. Për studentët e shkollave private greke në Qipro, dispozitat e paragrafit të mësipërm.
Pjesëmarrja Guardians çdo viti shkollor (PD 104/79, neni 9), studentët 1.For hyri për herë të parë në shkollë të mesme apo shkollë të mesme në bazë të dispozitave të Artit. 8 kujdestar për çdo nxënës duhet të marrin pjesë në adresën e shkollës, deri para datës së fillimit natyrisht, që së pari hyri për të treguar se është kujdestar ligjor i studentëve.
2.The njëjtin detyrim dhe kujdestarët e studentëve të cilët janë tashmë të dhënat ngritur (PD 104/79, neni 10) 1. Të dhënat e regjistruara në kartelë individuale të studentit mbi të dhënat e para në një shkollë të gjatë studimi në këtë janë: Identifikimi: Emri, Emri, emri i babait, emrin e nënës, profesioni i ati, viti i lindjes. Komuna e cila është shkruar nga një numër i identifikimit të studentëve ose të popullsisë, fenë.
Data e hyrjes: Lloji i regjistrimit të titullit.
Performance Data: e plotë dhe kurs i përgjithshëm në të folur dhe me shkrim rezultatet dhe rezultatet vjetore.
Shifrat Pjesëmarrja dhe shkurtojë: mungesa totale gjatë tremujorit, e imponuar dënime ose nderit diskriminim pas një akt të organit kompetent.
prodhimit të të dhënave: Lloji i sigurimit sipas të cilit i hodhi poshtë transferimit të studentëve. (Dekreti presidencial 294/79, neni 9, paragrafi 2c).
Të dhënat Guardian: Mbiemri, emri dhe adresa e kujdestarit. (Personal shënim vetëm).
Nxënës në klasat e INTEGRIMIT (Dekreti presidencial 104/79, neni 11) në kuadër të dispozitave të paragrafit 7 të këtij dekreti regjistrimin në shkollën e mesme dhe të klasave të shkollës së mesme të përfshira në vijim: 1In klasën e parë të cilët kanë të drejtë të fuqishme se sa shkolla fillore, jo të nxitura nga B klasës, metengrafisan dhe atyre nga një shkollë tjetër për këtë klasë.
2.The V’taxi ato të nxitura nga A’taxi, ata që u promovua nga klasa në G’taxi, dhe ata metengrafisan një shkollë tjetër për këtë klasë.
3.The G’taxi ato të nxitura nga V’taxi kush e përsërit klasën, dhe ata metengrafisan një shkollë tjetër për këtë klasë.
4.Stin taksi D’të shkollave në mbrëmje që u promovua nga G’taxi e shkollave në mbrëmje, i cili në një shkollë tjetër metengrafin për klasë, dhe ata që përsërisin klasën. <br> 5. Ata që transferimi nga dita në klasa mbrëmje për të përshtaten me ato në nenin 18 të o kjo. D. (Arsim – E3 / 327 / 6 – 4-84 268V GG ‘/ 84) Neni 2 Rastet Ruaj të dhënat e nxënësve ndjekin, ose në END BIS promovuar dhe hyri në klasë tjetër hyri : A ‘. Në FUND: 1. Në klasën e parë: a) Mbajtësit e diplomimit të shkollës së mesme ose vërtetim që tregon N.309/79 tretë notat e shkollës exataxiou.
b) të diplomuarit e ulët teknike apo profesionale / shkollën ing ose agjent kolegj.
c) Nxënësit e shkollës teknike ose profesionale (lirimin e re) N.576/77. 2. Në klasën e B: a) të diplomuarit e teknike dhe profesionale / shkolla Con (version i ri) N.576/77. b) Mbajtësit e shkollës diplomë të arsimit të përgjithshëm.
c) të diplomuarit e çdo fushë të shkollës së mesme profesionale teknike apo në ndonjë shkollë apo tomeatechnikou profesionale për të fituar një tjetër shkallë.
d) universitare studentët në diplomën e shkollës së mesme nuk e kanë marrë atë mbetur në klasën e tretë në një ose më shumë kurse.
3. kurse në klasën e tretë: a) Mbajtësit e diplomë ose Profesionistë teknike / leavers it që nuk marrin një diplomë të specializuar grade epeidisti tretë mori pjesë përgatitore caktuar. Engrafiafti bërë një pjesë e studentëve të pranishëm në zonën e klasës B për të fituar një diplomë në specialiteti.
b) të diplomuarit e shkallës teknike dhe profesionale të shkollës së mesme në të njëjtën zonë dhe seksione të ndryshme. <br> C) Nxënësit e shkollave teknike dhe profesionale nuk secondary kanë marrë një diplomë në specialiteti që nga klasa e tretë mori pjesë në kurse përgatitore ose të kalimit të tij si një diplomë të diplomuarit e dështuar në një ose më Shumica e kurseve. Regjistrimi bëhet në një pjesë të zonës morën pjesë në klasën e B.
II. Në N.576/77 BIS: 1. Në klasën e parë: a) Mbajtësit e diplomë

Πηγή : http://www.pedia.gr

Σημείωση : Η μετάφραση έγινε στα Αλβανικά με ηλεκτρονικό πρόγραμμα και μπορεί να έχει κάποια λάθη!

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών Α΄βάθμιας εκπαίδευσης.

Filed under: Νομοθεσία — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:17 μμ

1. Ηλικία εγγραφής (Ν. 2327/95, ΦΕΚ 156 τ. Α΄, άρθ. 10)

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι διετής και εγγράφονται σε αυτό νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών.

2. Δικαιολογητικά εγγραφής (Π.Δ. 200/98 και 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α΄)

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου απαιτούνται:

– Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας
– Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, από όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
– Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης                                                                                                                                                                                                                 – Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης                                                                                                                                                                                                              – Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
– Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο, κατά την κρίση του δ/ντή του σχολείου, αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών, καθώς και για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο.

Οι εγγραφές στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο γίνονται το χρονικό διάστημα από 1 έως 21 Ιουνίου.

3. Μετεγγραφές μαθητών (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α΄)

Οι μετεγγραφές μαθητών από ένα σχολείο σε άλλο πραγματοποιούνται εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους που προβλέπονται στο Π.Δ. 201/98, ένας από τους οποίους είναι η μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή.

Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλει στο δ/ντή του σχολείου ένας από τους γονείς του μαθητή. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων, δεκτή γίνεται η αίτηση του γονέα που έχει τη επιμέλεια, όπως αυτό αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικής δικαστικής απόφασης.

Κατά τη μετεγγραφή τους οι μαθητές εγγράφονται πάντα σε τάξη αντίστοιχη (ή μικρότερη) της χρονολογικής τους ηλικίας.

4. Προαγωγή μαθητών (Π.Δ. 8/95, ΦΕΚ 3 τ. Α΄, Π.Δ. 121/95, ΦΕΚ 75 τ. Α΄)

Οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο προάγονται εφόσον δεν απουσιάζουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά την αξιολόγησή τους:
– Α΄ και Β΄ τάξεις: Να ανταποκρίνονται στα στοιχεία αξιολόγησης που προβλέπονται από το Π.Δ. 8/95.
– Γ΄ και Δ΄ τάξεις: Στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων να μην υπερισχύουν οι χαρακτηρισμοί Δ.
– Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις: Ο γενικός μέσος όρος των μαθημάτων να μην είναι μικρότερος από 4,5.
Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

Εδώ η εγκύκλιος του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Να διατηρηθεί μέχρι

Βαθμός ασφαλείας

Μαρούσι,      17 -5-2010

Αριθ. Πρωτ.                 Βαθμός Προτερ.

Φ.6/249/ 56404 /Γ1

ΠΡΟΣ :   1.Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)

               2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

               3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Α. & Δημ.Ε. (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)

               4. Δ/νσεις  και Γραφεία Π.Ε. της χώρας (έδρες τους)

               5. Δημ. Σχολεία & Νηπ/γεία της χώρας (μέσω Δ/νσεων & Γραφείων Π.Ε.)

 

         Θέμα : Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο

         Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, παρ.1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, παρ.3 του Ν. 2817/1995 (ΦΕΚ 78Α), οι εγγραφές των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

        1. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων στο Νηπιαγωγείο ορίζονται από το άρθρο 7, παρ. 2 του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α)

        2. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου ορίζονται από:

        α) Το άρθρο 7, παρ. 3 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α)

        β) Το άρθρο 27  του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159Α)

        Σύμφωνα με σχετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, για το σχολικό έτος 2010-2011 οι μαθητές εγγράφονται στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου, χωρίς να απαιτείται ως δικαιολογητικό εγγραφής  η Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου. Προκειμένου όμως, το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. να προβεί στην καταμέτρηση των μαθητών που δεν φοίτησαν σε Νηπιαγωγεία (Δημόσια ή Ιδιωτικά), οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων θα χορηγούν βεβαίωση φοίτησης στα νήπια που αποφοιτούν από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία που διαθέτουν άδεια ίδρυσης από Υπ.Παιδείας και άδεια λειτουργίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 200/98 (Υπόδειγμα 2ο). Η καταμέτρηση των μαθητών που διαθέτουν ή όχι βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο θα γίνει από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων.

        Επιπλέον, σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ,, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

        Σχετικά με το Βιβλίο Μητρώου και Προόδου των μαθητών και το αλφαβητικό ευρετήριο αυτών  ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α).

        Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στα έντυπα και στους Τίτλους  που χορηγούνται από τα Σχολεία Π.Ε. θα αναγράφεται το νέο λογότυπο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., όπως σας έχει κοινοποιηθεί από τις προϊστάμενες αρχές.

       

   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 Εσωτερική Διανομή:

1.  Γραφείο κας Υφυπουργού                                                                                                                                                                                                                                       2.  Γραφείο κου Γεν. Γραμματέα                                                                                                                                                                                                                                   3.  Γραφείο κου Ειδ. Γραμματέα ΠΕ & ΔΕ                                                                                                                                                                                                                4.  Δ/νση Σπουδών Π.Ε. Τμήμα Γ΄  

Πηγή : 1. http://www.ypepth.gr/el_ec_page75.htm

              2. http://www.alfavita.gr/ank_b/ank19_5_10_1332.php

05/05/2010

Βοήθεια στην Αϊτή.

                                               

                                                                                                             Κιάτο 2/02/2010

                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 03/10

 Προς                                                                                                   Κοινοποίηση

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας                                                              1) 2ο  Γραφείο Π.Ε.

                                                                                                                    2) Γραφείο Δ.Ε.

                                                                                                             3) Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια

                                                                                                             4) Συλλόγους Γονέων

 Θέμα: Βοήθεια στην Αϊτή.

 Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από προτροπή των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για συλλογή βοηθείας προς το λαό της Αϊτής, σας παρακαλούμε όπως αν δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο ο Δήμος, να μας διαθέσετε χώρο προσωρινής αποθήκευσης, των υλικών που θα συγκεντρωθούν από τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

 Επίσης θα θέλαμε να μας βοηθήσετε για την εξεύρεση κάποιου μη κερδοσκοπικού φορέα για την μετέπειτα απόστολή τους στο δοκιμαζόμενο λαό αυτής της χώρας. (Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί χωρίς Σύνορα, κλπ)

Επειδή το όλο θέμα θέλει οργάνωση, ξεκινάμε πρώτα από εσάς (την πλευρά του Δήμου).

 Αναμένουμε άμεσα η δυνατόν την απάντησή σας, έτσι ώστε να προβούμε, μετά την εξεύρεση χώρου αποθήκευσης, στην ανακοίνωση της προσπάθειας αυτής και προς τους υπόλοιπους μαθητές όλων των σχολείων του Δήμου μας.

                                   Ο                                                                                Ο

                           Πρόεδρος                                                               Γεν.Γραμματέας                       

                   Γιώργος Κουκουμέλης                                                     Πάνος Πούλος

Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Π. στο 06/10 έγγραφό μας.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 2:06 μμ

Παραθέτουμε την απάντηση του πρόεδρου της Δ.Ε.Π. στο αναφερόμενο έγγραφό μας.

Κτηριακό, Νέα όρια σχολικών περιφερειών, Μ.Μ.Ε.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:43 μμ

                                                                                                                                                               

                                                                                                             Κιάτο 01 Μαρτίου 2010.

                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 06/10

Προς

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Γ. Γεννηματά 2

202 00 Κιάτο

Κον

Πρόεδρο

Λεονάρδο Παναγιώτη

Θέμα : Κτηριακό, νέα όρια σχολικών μονάδων Α’βαθμιας Εκπαίδευσης και Μ.Μ.Ε.

Έχοντας γνώση των:

1.Το Π.Δ. 201/98.

2. Επιστολή μας προς τον κύριο Δήμαρχο της 16/11/09.

3. Την αίτηση μας για έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. 01/12-01-10.

4. Τις συνεδριάσεις – συζητήσεις στη Δ.Ε.Π. των 29-01-10 και 08-02-10.

5. Των εγγράφων με αρ. πρωτ. 764/7-09-09 και 1263/10-12-09, του προϊσταμένου του 2ου γραφείου Α’βάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Την απόφαση υπ. αριθ. 411/440/16-07-09 του Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. Ε.Γ. 38-Τ3/21372/29-07-09 στον κύριο Νομάρχη και τη Δ./νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας.

7. Την δημοσίευση άρθρων, τόσο στην εφημερίδα «ΠΡΩΪΝΗ», όσο και στην εφημερίδα «ΣΦΗΚΑ», για το κτηριακό πρόβλημα των σχολείων του Δήμου μας.

8. Την απάντησή σας προς την εφημερίδα «ΣΦΗΚΑ» με αρ. πρωτ. 1802/24-02-10.

Έχουμε να σας δηλώσουμε τα ακόλουθα:

Κύριε Πρόεδρε,

Με έκπληξή μας κι εμείς με τη σειρά μας, διαπιστώνουμε ότι λειτουργείτε αυτοβούλως και αποστέλλετε απάντηση σε έντυπο Μ.Μ.Ε., χωρίς την προηγούμενη δική μας ενημέρωση και ανάλογη συζήτηση (έκτακτη συνεδρίαση Δ.Ε.Π.), και βεβαίως, τελική απόφαση της Δ.Ε.Π.

Ίσως όμως να μην χρειαζόταν καν η έκτακτη συνεδρίαση, καθώς και τα δύο δημοσιεύματα έγιναν πριν την 8η Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, ημέρα που συνεδριάσαμε με θέμα στην ημερησία διάταξη, μάλιστα, και την χωροταξική – κτηριακή κατανομή σχολικών μονάδων.

Ξεχνάτε ίσως ότι στην Δ.Ε.Π. δεν αποφασίζετε μόνος σας, ή και σε συνεργασία (ζήτηση και λήψη στοιχείων), με …το αρμόδιο Γραφείο Α’θμιας Εκπ/σης που εδρεύει στο Κιάτο…

Στην απάντησή σας αυτή, αναφέρεστε και ομιλείτε ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής και αν μένατε σε αυτό δεν θα είχαμε καμμία ένσταση. Εμπλέκοντας όμως την Δ.Ε.Π., εμπλέκετε και …τους καταξιωμένους εκπαιδευτικούς… και τα υπόλοιπα μέλη αυτής, ένα εκ των οποίων είναι και ο συνυπογράφων την παρούσα, εκπρόσωπός μας.

Έχουμε καταθέσει πρόταση να παραμένουν τα όρια των σχολείων ως έχουν αλλά για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων των σχολικών μονάδων, να είναι ευμετάβλητη η μετατόπιση των μαθητών που κατοικούν κοντά στα όρια των σχολικών ορίων, όταν συντρέχουν λόγοι υπερπλήρωσης των αιθουσών. Και βέβαια έχουμε αναφερθεί και, αν όχι σε όλους, στους περισσότερους παράγοντες, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως «εργαλεία» για την ισότιμη αντιμετώπιση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και σχολείο.

 Όλα αυτά με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση των υπαρχουσών αιθουσών των μονάδων, αλλά και των επικείμενων βραχυπρόθεσμων, αλλαγών αυτών. (Προσθήκες αιθουσών).

 …Η χωρητικότητα των αιθουσών…, δεν είναι σε ευθεία συνάρτηση με το μέσο όρο φοιτούντων μαθητών.

 Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι γονείς των μαθητών επιθυμούν πάντα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης των παιδιών τους, κάτι που σε συζητήσεις μας με τους μάχιμους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας, δεν σταματάνε να ζητάνε και οι ίδιοι. 

 Στην παράγραφο που αναφέρεστε στο καταργημένο Δημοτικό του Κάτω Διμηνιού, από πού συνάγετε ότι …είναι αδύνατον να μένουν περισσότεροι από 20-30 μαθητές στην περιοχή αυτή… και άρα, καλώς έκλεισε;

Αποκλείεται να έχει υπάρχει αύξηση ήδη ή να υπάρξει στο εγγύς μέλλον;

Άλλωστε εσείς ο ίδιος στην επόμενη ακριβώς πρόταση λέτε ότι …υπάρχει μία τάση αύξησης του πληθυσμού…

 Η βραχυπρόθεσμη λύση, ή ένα σοβαρό μέρος αυτής, είναι, η ήδη εγκριθείσα τοποθέτηση αιθουσών από τον Ο.Σ.Κ.Α.Ε. στα σχολεία που αναφέρονται στην 411/440/16-07-09, και που θα τοποθετηθούν εντός των επομένων μηνών. Σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα σε βάθος χρόνου, αλλά δίνουν άμεσες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα. Και εν πάση περιπτώσει και ομιλώντας συγκεκριμένα, και υπολογίζοντας 40τ.μ./αίθουσα, καταλαμβάνουν ακολούθως:

1ο Νηπιαγωγείο το 4,3% του αύλειου χώρου, μία αίθουσα

2ο Δημοτικό το 1,6% του αύλειου χώρου, μία αίθουσα

4ο Δημοτικό το 5,8% του αύλειου χώρου, τρείς αίθουσες.

Όσον αφορά τα Νηπιαγωγεία 2ο και 7ο που θα ανεγερθούν ο κανονισμός ανέγερσης σχολικών κτηρίων (ΦΕΚ Β635/3-5-07, Αριθ. 37237/ΣΤ1) λέει :

«Κατά την χωροθέτηση νέων Δημοσίων Σχολείων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις, η περιοχή επιρροής και το μαθητικό δυναμικό των ήδη υπαρχόντων Δημοσίων Σχολείων, ώστε οι μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις από τους μαθητές, εξαιρουμένων των μαθητών Α.Μ.Ε.Α., με αφετηρία μέτρησης το γεωμετρικό κέντρο του προτεινομένου οικοπέδου, να είναι οι εξής:

1.1 Απόσταση 400-500 μέτρα για τα νήπια.

1.2 Απόσταση 400-800 μέτρα για μαθητές του Δημοτικού.

1.3 Απόσταση 1000- 1200 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου.

1.4 Απόσταση 1000 -1500 μέτρα για μαθητές Λυκείου.

Σημειώνεται ότι μόνο σε οικιστικές περιοχές, που δεν υπάρχουν οικόπεδα στην προαναφερομένη απόσταση, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί χώροι που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση και πάντως όχι μεγαλύτερη του διπλασίου της κατώτερης αποδεκτής απόστασης κατά περίπτωση

Επομένως και με δεδομένο ότι στις περιοχές των αντιστοίχων αυτών των νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, αν δεν υπάρχει οικόπεδο, μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και πιο μακριά, κατά περίπτωση.

Η μετατροπή των σχολικών ορίων σαφώς και προκαλεί ανακατανομή των μαθητών, και σίγουρα αν είναι διαφορετικά των ισχυόντων ορίων, επηρεάζει τον μαθητικό πληθυσμό στα σχολεία!

 Έχουμε αναφερθεί στην αναδιάταξη των κριτηρίων της κατανομής των χρημάτων στις σχολικές επιτροπές, και έχουμε προσπαθήσει να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση που είναι διαφορετική .

Τώρα βέβαια και …οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων… έχουν διαφορετική άποψη και κάποιοι έχουν και προτάσεις αλλά δεν φτάνουν (;) να (εισ)-ακουστούν.

 Και κάτι τελευταίο.

Αν και έγκαιρα εμείς είχαμε ζητήσει την έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δ.Ε.Π., και είχαμε προτάσεις να καταθέσουμε, για να αποσταλούν στη συνέχεια, στην επερχόμενη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και να συζητηθούν και τα αιτήματά μας, ώστε να ενταχθούν στον προγραμματισμό των ενεργειών της, για το τρέχον έτος, για άλλη μια φορά στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της η τελευταία (Ν.Ε.Π.), δεν είχε κανένα θέμα ή αίτημα, που να αφορά τα σχολεία του Δήμου μας!

Οπότε καταλαβαίνετε ότι για φέτος, είμαστε και πάλι εκτός του προγραμματισμού της Νομαρχίας!

                                 Ο                                                                                     Ο

                          Πρόεδρος                                                                 Γενικός Γραμματέας

               Γιώργος Κουκουμέλης                                                                Πάνος Πούλος

Η απάντηση που λάβαμε είναι εδώ:  https://goneissikyonion.wordpress.com/category/%ce%ad%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b1/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b5%cf%81%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1/

Προτάσεις για λήψη απόφασης.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:14 μμ

                                                                                                   Κιάτο 29/01/2010.

                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 2/2010

Προς την Δ.Ε.Π. Σικυωνίων

 Θέμα: Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων, για λήψη απόφασης.        

               ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Άμεση προώθηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κορινθίας / Ο.Σ.Κ. όλων των εκκρεμουσών προτάσεων των σχολικών μονάδων και του 2ου Γραφείου Α-βαθμιας Εκπαίδευσης για κτιριακή επέκταση σχολικών μονάδων ή κατασκευή νέων διδακτηρίων.

Ανάθεση στην Τ.Υ. του δήμου, ή σε τρίτους, για πολεοδομική μελέτη των υπαρχόντων οικοπέδων των σχολικών συγκροτημάτων για αύξηση αιθουσών, (διδακτικών, πολλαπλών χρήσεων, άθλησης, επιμόρφωσης), με γνώμονα τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες.

Ανάθεση στην Τ.Υ. του δήμου, ή σε τρίτους, μελέτης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία.

Ανάθεση στην Τ.Υ. του δήμου, ή σε τρίτους, άμεσων  λειτουργικών και μόνιμων επεμβάσεων σε όλα τα σχολικά κτήρια για την εξυπηρέτηση των μαθητών, και όχι μόνο αυτών με κινητικά (Α.Μ.Ε.Α.) προβλήματα.

Έλεγχο από την Τ.Υ. του δήμου, για την ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων των κτηρίων.

Έλεγχο και επιθεώρηση από την Π.Υ. Κιάτου για την πυρασφάλεια των σχολείων, και ύπαρξης εξόδων κινδύνου και εκπαίδευση του προσωπικού και των μαθητών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρωμή όλων των λογαριασμών ΔΕΚΟ των σχολείων, από τον προϋπολογισμό    του Δήμου, και όχι από τις Σχολικές Επιτροπές.

       ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1. Κατανομή των μαθητών κατ’ αρχήν, απολύτως των σχολικών ορίων ενός εκάστου.

2.  Σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων των τάξεων ιδιαίτερα της Α’ Δημοτικού, ανά σχολείο, και με   δεδομένο το χώρο της σχολικής εγκατάστασης ως κέντρο των σχολικών ορίων του, οι εναπομείναντες περισσευούμενοι μαθητές, αυτοί που η διεύθυνση κατοικίας τους γειτνιάζει με τις παρυφές των ορίων με το αμέσως παρακείμενο, να εγγράφονται στο δεύτερο, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1. Ελεύθερες θέσεις στην τάξη,

2.2. Δυνατότητα λόγω υπαρχουσών αιθουσών – δημιουργία τμημάτων,

2.3. Οργανική δυνατότητα από το σύλλογο διδασκόντων.

3.   Εξαιρέσεις.

3.1. Αντικειμενική οικογενειακή δυσκολία. (Πολυμελής με μικρά παιδιά, οικονομική δυσπραγία, εργασιακή   γονική δυσκολία, μεταφορική δυσκολία).

3.2. Η προϋπάρχουσα φοίτηση στο ίδιο σχολείο μεγαλύτερου παιδιού, και μέχρι να τελειώσει η ακολουθία των νεαρότερων αδελφών.

3.3. Η ανά πάσα χρονική στιγμή επίλυση του προϋπάρχοντος κτηριακού προβλήματος. (Προσθήκη αιθουσών).

3.4. Η πλέον καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης για χρήση των σχολικών εγκαταστάσεων για παιδιά Α.Μ.Ε.Α. με κινητικά προβλήματα.

3.5. Η ανάγκη για χρήση τάξης ένταξης, και του αντίστοιχου δασκάλου.

Επανίδρυση καταργημένων σχολικών μονάδων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, με στόχο την αποσυμφόρηση των σχολικών μονάδων.

Αναβάθμιση υπαρχόντων σχολικών μονάδων, όπου αυτό είναι κτηριακά λειτουργικό, ακόμα και με την προσθήκη αιθουσών, υπό την έννοια της λιγότερης δυνατής ταλαιπωρίας των μαθητών και δυνατότητας καλύτερης παροχής εκπαίδευσης, όπου είναι εφικτή, από άποψη υλικοτεχνικών υποδομών.  

Και αυτά με συνεργασία, κατάθεση ενστάσεων – απόψεων και συζήτηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και εν τέλει αποδοχή της τελικής απόφασης, ακόμα κι αν δυσαρεστεί το αποτέλεσμα κάποιους.

Εννοείται ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και με γνώμονα το γενικότερο καλό, να τηρούνται και όχι να καταστρατηγούνται, από γονείς, δάσκαλους, διευθυντές, προϊσταμένους, Δημοτική Αρχή, πολιτικές πιέσεις κ.α.

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει επιτέλους, και θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με πρόσκληση για συμμετοχή στη συζήτηση, τόσο τη δική μας ως φορέας, όσο και των προϊσταμένων της Α’βαθμιας, της Β’βαθμιας και των ΤΕΕ, ΕΠΑΛ.

                               Ο                                                                                                               Ο

                       Πρόεδρος                                                                                        Γεν.Γραμματέας

                  Κουκουμέλης Γιώργος                                                                            Πάνος Πούλος

Αίτημα έκτακτης σύγκλισης συμβουλίου.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                        Κιάτο 12/01/2010

                                                                                                     Αρ. Πρωτ. 01/10

Προς                                                                             Κοινοποίηση

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας                                   1) 2ο Γραφείο Π.Ε.

Γεννηματά 2 Κιάτο                                                    2) 4ο Δημοτικό Σχολείο

                                                                                      3) 5/Θ Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου

Κον Πρόεδρο

Λεονάρδο Παναγιώτη.

  Συνημμένα

1)      Επιστολή μας της 16/11/09 προς τον κύριο Δήμαρχο

2)      Απόφαση – Πρακτικό Σχολικού Συμβουλίου 4ου Δημ. Σχ. Κιάτου με Αρ.Πρ. 384/18-12-09

3)      Απόφαση – Πρακτικό Σχολικού Συμβουλίου Δημ. Σχ. Κρυονερίου με Αρ.Πρ. Φ.3.1/352/23-12-09

 

Θέμα: Αίτημα έκτακτης συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

 Κύριε Πρόεδρε,

Κατ’ αρχήν σας ευχόμαστε καλή δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

Όπως και από τα συνημμένα έγγραφα εμφαίνεται, πιθανολογούμε, ότι τα 2,3, είναι μία αλληλουχία ενεργειών που βασίστηκαν στην επίσης συνημμένη επιστολή μας, 1,  προς τον κύριο Δήμαρχο και ειδικότερα στην παράγραφο 6 αυτού.

Βάσει νόμου και του Π.Δ. 201/98, ο Προϊστάμενος της Π.Ε. είναι αυτός που σε συνεργασία καθ’ έτος με τους διευθυντές των Σχολείων της δικαιοδοσίας του και μετά από πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθορίζει την χωροταξική λειτουργία και αναφέρει τις λοιπές ανάγκες των Σχολείων.

 Επειδή μάθαμε ότι εντός των ημερών αναμένεται να συνεδριάσει η Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, σας παρακαλούμε όπως συνεδριάσει εκτάκτως η Δ.Ε.Π. ή δυνατόν εντός της εβδομάδας, έτσι ώστε και σε συνεργασία με το 2ο Γραφείο Π.Ε., συσταθεί έγγραφο αναγκών της περιοχής μας και αποσταλεί προς τη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, για να ενταχθεί στην συζήτηση – ανάγκες του Δήμου μας.

 Καταλαβαίνετε ότι χαρακτηρίσαμε το παρόν κατεπείγον, γιατί μετά την συζήτηση της Ν.Ε.Π., αν δεν έχουμε καταθέσει εγκαίρως τις δικές μας ανάγκες, τότε ουσιαστικά θα χάσουμε την ένταξή μας σε οποιοδήποτε σχεδιασμό και απόφαση που θα λάβει το νομαρχιακό αυτό όργανο, για το τρέχον έτος.

 Αναμένοντας τις δικές σας άμεσες ενέργειες,

                                   Ο                                                                                Ο

                           Πρόεδρος                                                               Γεν. Γραμματέας

                   Γιώργος Κουκουμέλης                                                     Πάνος Πούλος

Επιστολή προς τον Δήμαρχο.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 12:58 μμ

               

Κιάτο, 16/11/2009

Προς τον

Δήμαρχο Σικυωνίων

κ. Άγγελο Τσουλούφα

Θέμα: Ερωτήματα για την λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε.

Μετά από την επαναδραστηριοποίηση της Ένωσης Γονέων των σχολείων του Δήμου μας, κάτι που και από μέρους σας ήταν επιθυμητό, και με την πάροδο 8 μηνών με την καινούργια σύνθεσή του Διοικητικού μας Συμβουλίου, κάναμε αισθητή την παρουσία μας, σε όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.

Αποκτώντας την σχετική εμπειρία, νομίζουμε ότι είναι ο καιρός να θέσουμε κάποια, κατά την άποψή μας, κρίσιμα ερωτήματα.

Ο στόχος μας ως φορέας, είναι η πρόοδος της Παιδείας στο Δήμο μας και γι αυτό το λόγο  επαναδραστηριοποιηθήκαμε και αγωνιζόμαστε, κι εδώ είναι το οξύμωρο.

Ενώ είμαστε εμείς εκείνοι που νοιαζόμαστε περισσότερο για το μέλλον των παιδιών μας, δεν είμαστε αυτοί που μπορούν να αποφασίζουν για το παραμικρό, σε ότι έχει σχέση με την δημόσια εκπαίδευσή τους!

Ως εκπρόσωποι  της Ένωσης Γονέων, θα αναφερθούμε σε θέματα που άπτονται της Δ.Ε.Π., και κατ’ επέκταση στο Δήμο Σικυωνίων, παρακαλώντας για τις απαντήσεις σας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ζητάμε να μας ενημερώσετε αν έχει αλλάξει κατ’ αρχήν κάτι που δεν γνωρίζουμε, σε σχέση με την σύσταση της Δ.Ε.Π.

Με βάση το Άρθρο 50 του Ν.1566/1985, τα 2 βασικά μέλη της  είναι ο Δήμαρχος ή εκπρόσωπος αυτού που ορίζεται από τον Δήμαρχο και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων.

Επίσης μπορούν να συμμετέχουν βάσει της παραγράφου 4 του πιο πάνω Νόμου, εκπρόσωποι που προτείνονται από υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς. Δηλαδή, εκπρόσωπος της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης (ένας διευθυντής σχολείου), εκπρόσωπος της Β΄βαθμιας εκπαίδευσης (ένας διευθυντής σχολείου), συνδικαλιστικά όργανα εκπαιδευτικών (Ο.Λ.Μ.Ε., Ε.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε.) και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων (Εμπορικός σύλλογος, εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, κλπ).

Στη σύσταση της Δ.Ε.Π. Σικυωνίων θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, η οποία ενέχει στοιχεία παρατυπίας.

Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι παραγωγικός φορέας το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών και δεν μπορεί να εκπροσωπείται η Α΄βάθμια εκπαίδευση με 2 εκπροσώπους, τον προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του και διευθύντρια σχολείου.

Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα – δια ζώσης – την αιτιολόγηση και το σχετικό νόμο ή την Υ.Α. που καθορίζει τα κριτήρια κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές. Δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής καμία ενημέρωση.

Έχουμε καταθέσει αντιστοίχως δικά μας κριτήρια που έμειναν μόνο στην αναφορά τους και στο σχόλιο, ότι συγκλίνουν στα ήδη υπάρχοντα και κατά συνέπεια δεν θα εξετασθούν και δεν θα συζητηθούν. Κι όμως εμείς έχουμε στην πρόταση μας αυτή σοβαρές διαφορές με την ισχύουσα κατανομή.

Πάγια θέση μας είναι η πληρωμή των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και του νερού από το Δήμο και όχι από τις σχολικές επιτροπές (περίπου 20.000 € ετησίως). Είχαμε καταθέσει πρόταση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία μας, αλλά έπεσε στο κενό, σε αντίθεση π.χ. με σχολεία στο Δήμο Κορινθίων.

Υπάρχουν σοβαρά κτιριακά προβλήματα και προβλήματα υποδομής, σε όλα σχεδόν τα σχολεία και παρ’ όλο που επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί σε αυτά, αναμένουμε ακόμα τους σχετικούς ελέγχους από την Τεχνική Υπηρεσία και βέβαια, την επίλυσή τους. Πότε θα συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη γνωμοδότηση των προϊσταμένων ΠΕ και ΔΕ εκπαίδευσης και η δρομολόγησή τους προς το Ν.Σ. και τον Ο.Σ.Κ.;

Στο πρόβλημα του αδιαχώρητου σε ορισμένα σχολεία του Κιάτου, προτείνουμε την επανεξέταση του χωροταξικού των σχολείων, με την επαναλειτουργία κάποιων σχολείων σε κοντινά Δ.Δ. και την αναβάθμιση κάποιων άλλων ορεινών.

Δεν λαμβάνουμε την παραμικρή ενημέρωση για δρώμενα που αφορούν τους γονείς και τα σχολεία. Πρόσφατα παραδείγματα, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μελέτης, για το οποίο έχουμε άποψη και η εκδήλωση για την Οικογενειακή Ψυχική Υγεία, που αν δεν βλέπαμε στο εσωτερικό ενός σχολείου την αφίσα, δεν θα ξέραμε τίποτα. Το τελευταίο δε, γεννά την απορία μας: με μία αφίσα στα σχολεία θα παρακινηθούν οι μαθητές για να ενημερώσουν τους γονείς τους, ή όσοι τυχεροί την είδαν μπορεί και να συμμετάσχουν; 

Έχουμε ζητήσει στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π. να προσκαλείται ο φορέας μας εγγράφως και εγκαίρως και όχι μόνο ο εκπρόσωπός μας, προσωπικά και τηλεφωνικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή μας. Και εδώ δυστυχώς δεν έχει γίνει η παραμικρή αλλαγή.

Εντύπωση μας έχει προκαλέσει γενικότερα το γεγονός, ότι ενώ συζητάμε στη Δ.Ε.Π. πολλά θέματα που αφορούν την Παιδεία στο Δήμο μας, δεν έρχεται η παραμικρή γνωμοδότηση – πρόταση – θέμα προς συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί άραγε;

Θέλουμε να είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι στη διεκδικήσεις προς κάθε κατεύθυνση, για την αναβάθμιση των σχολείων μας. Γιατί μας αποκλείετε, γιατί δεν μας ενημερώνετε για δράσεις που μπορούμε να συμμετάσχουμε και να πιέσουμε από τη μεριά μας;

Και εν τέλει αν δεν υπάρχει σχεδιασμός από την Δ.Ε.Π., γιατί δεν μας ρωτάτε απευθείας, να καταθέσουμε τις προτάσεις και τις απόψεις μας;  

Κύριε Δήμαρχε,

πιστεύουμε ακράδαντα, ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο μόρφωσης των παιδιών μας. Είναι στο χέρι σας, αλλά και πρωτίστως στις υποχρεώσεις σας να αξιοποιήσετε στο μέγιστο δυνατόν τις προτάσεις μας.

Επειδή θεωρούμε ότι όταν υπάρχει συνεργασία φορέων και υπηρεσιών, υπάρχει και αποτέλεσμα, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα ερωτήματά μας αυτά και να αντιστρέψετε το ρόλο της Δ.Ε.Π., από μία επιτροπή κατανομής χρημάτων (με πολλές ενστάσεις εκ μέρους μας), σε μία πορεία σχεδιασμού και δημιουργίας.

Αναμένοντας,

           Γιώργος Κουκουμέλης                                                              Πάνος Πούλος

                 Πρόεδρος                                                                             Γεν. Γραμματέας

Σημείωση: Η επιστολή αυτή εδόθει ιδιοχείρως στην γραμματέα του κύριου Δήμαρχου, από τον πρόεδρο της Ένωσής μας, και αντί άλλης απάντησης – έγγραφης όπως αναμμέναμε – πήραμε διάφορες αιτιολογήσεις από τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π., κύριο Λεονάρδο, λίγο πρίν την συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. την 29η Ιανουαρίου 2010!

Προϋπολογισμός 2010.

Filed under: Οικονομικές Υπηρεσίες Δήμου — Γιώργος Κουκουμέλης @ 12:46 μμ

Κιάτο, 27/11/2009,   Αρ. Πρωτ. 07/27-11-2009   

Προς τον

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Σικυωνίων

κ. Σωτήρη Μουρίκη

Θέμα: Προϋπολογισμός 2010 – Επισκευές, Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων.

Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε,

Σας είναι γνωστό ότι τα σχολεία του Δήμου μας χρήζουν ετησίως δαπανών επισκευών και συντήρησης.

Το κόστος αυτό βάσει των ισχυόντων νόμων, Υπ. Αποφ. και λοιπών νομοθετικών διατάξεων, καλείται να καλύπτει ο Δήμος, ξεχωριστά  πάντα, από την τακτική επιχορήγηση των σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας, ο οποία κατανέμεται στις Σχολικές Επιτροπές μέσω της Δ.Ε.Π. για λειτουργικά τους έξοδα.

Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε όπως κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2010 και στον αντίστοιχο κωδικό, να εγγράψετε ένα ποσό, της τάξης των 500.000 € κατ’ ελάχιστο, διότι επί συνόλου 25 σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο μας, είναι πιστεύουμε ένα ποσό που θα βοηθήσει την τεχνική υπηρεσία για να παρέχει τις καλύτερες δυνατές εργασίες για τη συντήρηση των σχολείων.

Γνωρίζουμε δε ότι σε άλλους Δήμους και μάλιστα όμορους, με λιγότερα σχολικά κτίρια, το ποσό στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού τους, υπερβαίνει κατά πολύ το αιτούμενο από εμάς. 

Αν μάλιστα αληθεύει η πληροφορία μας από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ότι είχαν προϋπολογισθεί για φέτος μόνο 25.000 €, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτηρίων, αλλά για μικροεπισκευές που ωχριούν μπροστά στις πραγματικές ανάγκες.

Σας κάνουμε σήμερα γνωστή τη θέση – πρόταση μας, για να την λάβετε υπόψη σας ενόψει της σύνταξης του νέου προϋπολογισμού, την οποία θέση μας είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Θεωρούμε ότι ως υπεύθυνος άνθρωπος με ανησυχίες, θα υποστηρίξετε τα ζητήματα που αφορούν την παιδεία στο Δήμου μας και θα μεριμνήσετε τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή . 

Αναμένοντας την απάντησή σας,

με εκτίμηση.

                           Γιώργος Κουκουμέλης                                                              Πάνος Πούλος

                                Πρόεδρος                                                                             Γεν. Γραμματέας

Επόμενη σελίδα: »

Blog στο WordPress.com.