ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

05/05/2010

Ερωτηματολόγιο.

Filed under: Διευθυντές Σχολείων — Γιώργος Κουκουμέλης @ 12:10 μμ

                                                                                                                                                               Ημερομηνία     /    / 2009

Σχολείο ………………………………………

 Ερωτηματολόγιο.

Α. Προσωπικό.

1. Το σχολείο σας έχει πληρότητα σε διδάσκοντες συναδέλφους σας;

                     Ναι             Όχι   

2.  Αν όχι ποιάς ειδικότητας ή μαθήματος έλλειψη έχετε;

 Αναφέρατε την ή τις ……………………………………………………………………………………………………..

 3. Έχετε επάρκεια σε υλικό που χρειάζεται, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα εκπαίδευσης, ικανό, για την σύγχρονη          μετάδοση γνώσης στους μαθητές;

                          Ναι              Όχι   

 4. Αν όχι ποιο ή ποια είναι αυτό/α;

 Αναφέρατε το ή τα ………………………………………………………………………………………………………..

5.  Έχετε άλλη και ποια ανάγκη προσωπικού πέραν των εκπαιδευτικών;

 Αναφέρατε το ή τα ………………………………………………………………………………………………………..

 6. Είναι σε καλό επίπεδο η συνεργασία σας με τους συναδέλφους σας;

(Αναφέρατε ειλικρινά την προσωπική σας άποψη χωρίς αναφορά σε συνάδελφο, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

            Άριστο             Πολύ καλό           Καλό           Μέτριο         Κακό            Κάκιστο   

7. Είναι σε καλό επίπεδο η συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων;

(Αναφέρατε ειλικρινά την προσωπική σας άποψη χωρίς αναφορά σε συνάδελφο, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

                 Άριστο             Πολύ καλό           Καλό           Μέτριο         Κακό            Κάκιστο   

8. Έχετε αντιληφθεί κάποιος/α συνάδελφός σας να ξεπερνά τα όρια στη συμπεριφορά του/ης με τους μαθητές; (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

                           Ναι               Όχι

9. Χρησιμοποιείτε, επί παραδείγματι, την καθαρίστρια για άλλες εργασίες εκτός της αρμοδιότητάς της, και ποιες είναι αυτές αν η απάντησή σας είναι καταφατική;   

Αναφέρατε την ή τις ………………………………………………………………………………………………………..

10.  Παρακαλούμε συμπληρώστε ελλείψεις, θέσεις, προτάσεις σας, που ίσως, και σίγουρα μας διαφεύγουν, στην παρούσα ενότητα………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.  Τι ενέργειες έχετε κάνει  για την ευόδωση των παραπάνω, προς το ανώτερο όργανο εκπαίδευσης;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Β. Κτηριακό, εν γένει εξοπλισμός.

Αναφέρατε όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς προβλήματα που άπτονται του ή των κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου σας. (Ελλείψεις αιθουσών, ακαταλληλότητα αιθουσών κλπ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Καθαριότητα. Πόσο καθαρό είναι το σχολείο σας; Φτάνει το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας ή όχι;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Θέρμανση. Επαρκή για όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και για όλες τις τάξεις;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Έχετε ανάγκη περαιτέρω αιθουσών; (Επικουρικά της ερώτησης 1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Έχετε ανάγκη εξοπλισμού για την άθληση, τα εικαστικά, ή άλλο τι που μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο και πρέπον για την χρήση του από τους μαθητές;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Έχετε ανάγκη γραφικής ή άλλη τι ύλης, ή εξοπλισμού;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε συμπληρώστε ελλείψεις, θέσεις, προτάσεις σας, που ίσως, και σίγουρα μας διαφεύγουν, στην παρούσα ενότητα …………………………………………………………………………………

Γ. Μαθητές.

Έχετε υπεράριθμες τάξεις;

                                     Ναι               Όχι  

Αναφέρατε πόσα παιδιά έχετε σε σύνολο, πόσα Ελληνόπουλα, πόσα Αλβανικής ή άλλης  τι εθνικότητας αναλυτικά.

( Ο λόγος είναι μήπως και κατορθώσουμε να τα βοηθήσουμε μέσω προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις πρεσβείες τους, για καλύτερη αφομοίωση, με βοηθήματα προς τους γονείς τους αλλά και αυτά, της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μην υστερούν σε σχέση με τα δικά μας παιδιά. Ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.)

Εθνότητα

Ελληνική   ……..      Αλβανική  ………    Ρουμάνικη ………   Βουλγάρικη  ……..  Μολδαβή  ……..    Άλλη ……….

Έχετε παιδιά με ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγω μαθησιακής, κινητικής, ή άλλης τι υστέρησης;

                                     Ναι               Όχι

Τι βοήθεια προσφέρετε και τι βοήθεια χρειάζεστε για τις κατηγορίες αυτών των μαθητών;

Αναφέρατε…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Έχετε διακρίνει ανάρμοστη συμπεριφορά από κάποιο/ους μαθητές σας;

                                     Ναι               Όχι

Σε γενικές γραμμές και βάσει της εμπειρίας σας θεωρείτε ότι έχετε μαθητές στο σχολείο σας, με χαρακτήρα,

     Πολύ καλό        Καλό         Σύνηθες         Αυταρχικό, ατίθασο       Κακό  

Χρειαστήκατε ή χρειάζεστε βοήθεια ειδικών για την αντιμετώπιση καταστάσεων;

( Σε περίπτωση/εις που δεν είναι καλά τα πράγματα και προς αποφυγή χειρότερων)

                                     Ναι               Όχι

Πως και σε ποιο βαθμό ή σημείο μπορούμε να εμπλακούμε ως φορέας σε βοήθεια;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Παρακαλούμε συμπληρώστε ελλείψεις, θέσεις, προτάσεις σας, που ίσως, και σίγουρα μας διαφεύγουν, στην παρούσα ενότητα …………………………………………………………………………………

Δ. Χωροταξικό, Κατανομή Χρημάτων Σχολικής Επιτροπής.

Είσαστε ικανοποιημένος με την μέχρι τώρα χάραξη των ορίων της σχολικής περιοχής απ’ όπου τροφοδοτείται με μαθητές το σχολείο σας;

(Αναπτύξατε τη θέση σας ή πρότασή σας)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ποιές είναι οι απόψεις σας για την οικονομική ενίσχυση που δέχεστε από την κατανομή των χρημάτων από την Δ.Ε.Π.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Και ας έλθουμε στο κομμάτι το δικό μας τώρα.

Δ. Γονείς.

Επικοινωνούν με εσάς οι γονείς και σε ποια συχνότητα;

              Πολύ;               Αρκετά;               Λίγο;           Ελάχιστα;          Καθόλου;         

Τι ενέργειες έχετε κάνει για να προσεγγίσετε τους γονείς;

Αναφέρατε …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Τι ζητάτε από τους γονείς των μαθητών ως βοήθεια στο έργο σας;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Σε τι πιστεύετε ότι μπορούμε ως Ένωση Γονέων να σας φανούμε χρήσιμοι;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Θέλετε να μας βοηθήσετε να έρθουμε σε επαφή με τους «αδιάφορους» εν γένει γονείς, και πώς μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτό; (Αν θέλετε).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Επιθυμία μας είναι να γίνει ο χώρος του σχολείου, χώρος κεντρικός σε κάθε σχολική κοινότητα, όπου θα μπορούν οι μαθητές και οι γονείς τους να παράγουν και πράγματα περισσότερα των μαθημάτων. Σας αρέσει η ιδέα μας, κι αν ναι, θα μας βοηθήσετε να την στηρίξουμε, και πώς;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Παρακαλούμε συμπληρώστε ελλείψεις, θέσεις, προτάσεις σας, που ίσως, και σίγουρα μας διαφεύγουν, στην παρούσα ενότητα …………………………………………………………………………………

Ε. Χώρος ελεύθερης έκφρασης.

Παρακαλούμε αναφέρατε μας ότι άλλο μπορεί να μην σκεφτήκαμε ή ερωτήσαμε.

Είναι ο δικός σας χώρος για αναφορά σε θέματα που σας απασχολούν, ακόμα κι αν αναφερθήκατε πιο πάνω εδώ μπορείτε να αναπτύξετε το σκεπτικό σας, κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο για τη μεταξύ μας συνεργασία.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε,

Αν σας είναι εύκολο καλό θα ήταν να μας το αποστείλετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να ταξινομήσουμε τα προβλήματα, αλλά και τις θέσεις και προτάσεις σας, με απώτερο σκοπό την δίκαιη, άμεση και στοχευμένη κίνηση από μέρους μας για το κοινό καλό.

                                       Ο                                                                                                  Ο      

                              Πρόεδρος                                                                            Γεν. Γραμματέας

                   Κουκουμέλης Γιώργος                                                                     Πούλος Πάνος

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: