ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

05/05/2010

Κτηριακό, Νέα όρια σχολικών περιφερειών, Μ.Μ.Ε.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:43 μμ

                                                                                                                                                               

                                                                                                             Κιάτο 01 Μαρτίου 2010.

                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 06/10

Προς

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Γ. Γεννηματά 2

202 00 Κιάτο

Κον

Πρόεδρο

Λεονάρδο Παναγιώτη

Θέμα : Κτηριακό, νέα όρια σχολικών μονάδων Α’βαθμιας Εκπαίδευσης και Μ.Μ.Ε.

Έχοντας γνώση των:

1.Το Π.Δ. 201/98.

2. Επιστολή μας προς τον κύριο Δήμαρχο της 16/11/09.

3. Την αίτηση μας για έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. 01/12-01-10.

4. Τις συνεδριάσεις – συζητήσεις στη Δ.Ε.Π. των 29-01-10 και 08-02-10.

5. Των εγγράφων με αρ. πρωτ. 764/7-09-09 και 1263/10-12-09, του προϊσταμένου του 2ου γραφείου Α’βάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Την απόφαση υπ. αριθ. 411/440/16-07-09 του Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. Ε.Γ. 38-Τ3/21372/29-07-09 στον κύριο Νομάρχη και τη Δ./νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας.

7. Την δημοσίευση άρθρων, τόσο στην εφημερίδα «ΠΡΩΪΝΗ», όσο και στην εφημερίδα «ΣΦΗΚΑ», για το κτηριακό πρόβλημα των σχολείων του Δήμου μας.

8. Την απάντησή σας προς την εφημερίδα «ΣΦΗΚΑ» με αρ. πρωτ. 1802/24-02-10.

Έχουμε να σας δηλώσουμε τα ακόλουθα:

Κύριε Πρόεδρε,

Με έκπληξή μας κι εμείς με τη σειρά μας, διαπιστώνουμε ότι λειτουργείτε αυτοβούλως και αποστέλλετε απάντηση σε έντυπο Μ.Μ.Ε., χωρίς την προηγούμενη δική μας ενημέρωση και ανάλογη συζήτηση (έκτακτη συνεδρίαση Δ.Ε.Π.), και βεβαίως, τελική απόφαση της Δ.Ε.Π.

Ίσως όμως να μην χρειαζόταν καν η έκτακτη συνεδρίαση, καθώς και τα δύο δημοσιεύματα έγιναν πριν την 8η Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, ημέρα που συνεδριάσαμε με θέμα στην ημερησία διάταξη, μάλιστα, και την χωροταξική – κτηριακή κατανομή σχολικών μονάδων.

Ξεχνάτε ίσως ότι στην Δ.Ε.Π. δεν αποφασίζετε μόνος σας, ή και σε συνεργασία (ζήτηση και λήψη στοιχείων), με …το αρμόδιο Γραφείο Α’θμιας Εκπ/σης που εδρεύει στο Κιάτο…

Στην απάντησή σας αυτή, αναφέρεστε και ομιλείτε ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής και αν μένατε σε αυτό δεν θα είχαμε καμμία ένσταση. Εμπλέκοντας όμως την Δ.Ε.Π., εμπλέκετε και …τους καταξιωμένους εκπαιδευτικούς… και τα υπόλοιπα μέλη αυτής, ένα εκ των οποίων είναι και ο συνυπογράφων την παρούσα, εκπρόσωπός μας.

Έχουμε καταθέσει πρόταση να παραμένουν τα όρια των σχολείων ως έχουν αλλά για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων των σχολικών μονάδων, να είναι ευμετάβλητη η μετατόπιση των μαθητών που κατοικούν κοντά στα όρια των σχολικών ορίων, όταν συντρέχουν λόγοι υπερπλήρωσης των αιθουσών. Και βέβαια έχουμε αναφερθεί και, αν όχι σε όλους, στους περισσότερους παράγοντες, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως «εργαλεία» για την ισότιμη αντιμετώπιση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και σχολείο.

 Όλα αυτά με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση των υπαρχουσών αιθουσών των μονάδων, αλλά και των επικείμενων βραχυπρόθεσμων, αλλαγών αυτών. (Προσθήκες αιθουσών).

 …Η χωρητικότητα των αιθουσών…, δεν είναι σε ευθεία συνάρτηση με το μέσο όρο φοιτούντων μαθητών.

 Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι γονείς των μαθητών επιθυμούν πάντα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης των παιδιών τους, κάτι που σε συζητήσεις μας με τους μάχιμους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας, δεν σταματάνε να ζητάνε και οι ίδιοι. 

 Στην παράγραφο που αναφέρεστε στο καταργημένο Δημοτικό του Κάτω Διμηνιού, από πού συνάγετε ότι …είναι αδύνατον να μένουν περισσότεροι από 20-30 μαθητές στην περιοχή αυτή… και άρα, καλώς έκλεισε;

Αποκλείεται να έχει υπάρχει αύξηση ήδη ή να υπάρξει στο εγγύς μέλλον;

Άλλωστε εσείς ο ίδιος στην επόμενη ακριβώς πρόταση λέτε ότι …υπάρχει μία τάση αύξησης του πληθυσμού…

 Η βραχυπρόθεσμη λύση, ή ένα σοβαρό μέρος αυτής, είναι, η ήδη εγκριθείσα τοποθέτηση αιθουσών από τον Ο.Σ.Κ.Α.Ε. στα σχολεία που αναφέρονται στην 411/440/16-07-09, και που θα τοποθετηθούν εντός των επομένων μηνών. Σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα σε βάθος χρόνου, αλλά δίνουν άμεσες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα. Και εν πάση περιπτώσει και ομιλώντας συγκεκριμένα, και υπολογίζοντας 40τ.μ./αίθουσα, καταλαμβάνουν ακολούθως:

1ο Νηπιαγωγείο το 4,3% του αύλειου χώρου, μία αίθουσα

2ο Δημοτικό το 1,6% του αύλειου χώρου, μία αίθουσα

4ο Δημοτικό το 5,8% του αύλειου χώρου, τρείς αίθουσες.

Όσον αφορά τα Νηπιαγωγεία 2ο και 7ο που θα ανεγερθούν ο κανονισμός ανέγερσης σχολικών κτηρίων (ΦΕΚ Β635/3-5-07, Αριθ. 37237/ΣΤ1) λέει :

«Κατά την χωροθέτηση νέων Δημοσίων Σχολείων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις, η περιοχή επιρροής και το μαθητικό δυναμικό των ήδη υπαρχόντων Δημοσίων Σχολείων, ώστε οι μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις από τους μαθητές, εξαιρουμένων των μαθητών Α.Μ.Ε.Α., με αφετηρία μέτρησης το γεωμετρικό κέντρο του προτεινομένου οικοπέδου, να είναι οι εξής:

1.1 Απόσταση 400-500 μέτρα για τα νήπια.

1.2 Απόσταση 400-800 μέτρα για μαθητές του Δημοτικού.

1.3 Απόσταση 1000- 1200 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου.

1.4 Απόσταση 1000 -1500 μέτρα για μαθητές Λυκείου.

Σημειώνεται ότι μόνο σε οικιστικές περιοχές, που δεν υπάρχουν οικόπεδα στην προαναφερομένη απόσταση, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί χώροι που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση και πάντως όχι μεγαλύτερη του διπλασίου της κατώτερης αποδεκτής απόστασης κατά περίπτωση

Επομένως και με δεδομένο ότι στις περιοχές των αντιστοίχων αυτών των νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, αν δεν υπάρχει οικόπεδο, μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και πιο μακριά, κατά περίπτωση.

Η μετατροπή των σχολικών ορίων σαφώς και προκαλεί ανακατανομή των μαθητών, και σίγουρα αν είναι διαφορετικά των ισχυόντων ορίων, επηρεάζει τον μαθητικό πληθυσμό στα σχολεία!

 Έχουμε αναφερθεί στην αναδιάταξη των κριτηρίων της κατανομής των χρημάτων στις σχολικές επιτροπές, και έχουμε προσπαθήσει να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση που είναι διαφορετική .

Τώρα βέβαια και …οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων… έχουν διαφορετική άποψη και κάποιοι έχουν και προτάσεις αλλά δεν φτάνουν (;) να (εισ)-ακουστούν.

 Και κάτι τελευταίο.

Αν και έγκαιρα εμείς είχαμε ζητήσει την έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δ.Ε.Π., και είχαμε προτάσεις να καταθέσουμε, για να αποσταλούν στη συνέχεια, στην επερχόμενη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και να συζητηθούν και τα αιτήματά μας, ώστε να ενταχθούν στον προγραμματισμό των ενεργειών της, για το τρέχον έτος, για άλλη μια φορά στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της η τελευταία (Ν.Ε.Π.), δεν είχε κανένα θέμα ή αίτημα, που να αφορά τα σχολεία του Δήμου μας!

Οπότε καταλαβαίνετε ότι για φέτος, είμαστε και πάλι εκτός του προγραμματισμού της Νομαρχίας!

                                 Ο                                                                                     Ο

                          Πρόεδρος                                                                 Γενικός Γραμματέας

               Γιώργος Κουκουμέλης                                                                Πάνος Πούλος

Η απάντηση που λάβαμε είναι εδώ:  https://goneissikyonion.wordpress.com/category/%ce%ad%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b1/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b5%cf%81%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1/

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: