ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

21/06/2010

Εγγραφές – Μετεγγραφές 2010 – 11.

Filed under: Α΄βάθμια Εκπαίδευση — Γιώργος Κουκουμέλης @ 2:35 μμ

Διάφορα «περίεργα» που ήδη συμβαίνουν και έχουν πέσει στην αντίληψή μας και έχει να κάνει με τις εγγραφές των μαθητών της Α΄τάξης στα δημοτικά σχολεία μας για την περίοδο 2010 – 2011, και η επιστολή μας πρός τον προϊστάμενο του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

                                                                                                                                                                  Κιάτο 18/06/2010

                                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 11

Προς

2ο Γραφείο Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης

Αράτου 20

20 200 Κιάτο

Κον                                                                                                        Κοινοποίηση : 1. Γραφείο Α΄βαθμιας Κορίνθου.

Προϊστάμενο                                                                                                                 2. Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου

Αθανασίου Δημήτριο                                                                                                   3. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

                                                                                                                                         4. Διευθυντές Δημοτ. Σχολείων Κιάτου

Θέμα : Εγγραφές – μετεγγραφές μαθητών Δημοτικών.

Σχετικά : 1. Η απόφασή σας με αρ. πράξης 4/3-3-2010.

                2. Η εντολή σας προς τους Διευθυντές των Σχολείων του Κιάτου για να εγγράψουν μόνο τους μαθητές που τους επιδώσατε σε λίστες, ανά την σχολική τους περιφέρεια.

                3. Το έγγραφο της διευθύντριας του 1ου Δημοτικού προς τη Δ.Ε.Π. 63/19-4-2010.

Κύριε Προϊστάμενε,

Με την παρούσα θέλουμε να επανατοποθετηθούμε ως προς το άκαιρο και άσκοπο της απόφασής σας για τον επαναπροσδιορισμό των ορίων, αλλά και να σας ερωτήσουμε για κινήσεις (σας;) που έχουν πέσει στην αντίληψή μας, που καταστρατηγούν την ίδια σας την απόφαση. (Σχετ.1).

1.  Σας είχαμε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν χρειαζόταν η αλλαγή των ορίων αλλά η ευμεταβλητότητά τους, μεταξύ όμορων σχολικών περιφερειών, αναλόγως των προς εγγραφή μαθητών της Α΄τάξης.

2. Σας είχαμε ζητήσει να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση αιθουσών προκάτ από τον Ο.Σ.Κ.Α.Ε., μέσω αναλόγων αποφάσεών του και πιστώσεων που ήδη έχουν εγκριθεί και έχουν προωθηθεί προς υλοποίηση στη Ν.Α.Κορινθίας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες της. (έγγραφο Ο.Σ.Κ.Α.Ε., Ε.Γ. 38-Τ3/21372/29-7-2009, με την οποία κοινοποιείται στην Ν.Α.Κορινθίας η 411/440/16-7-2009 απόφαση του Δ.Σ. του). Και μην απαντήσετε ότι καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του αύλιου χώρου ή ότι είναι καρκινογόνες, γιατί έχουμε αποδείξει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο από το 5% του αύλιου χώρου – όπου θα εγκατασταθούν – αλλά έχουμε στα χέρια μας και αποτέλεσμα έρευνας από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτο», που με 14-4-2010 ενημερώνει την Ν.Α.Χαλκιδικής, ότι πληρούν τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας. (http://fragma09.blogspot.com/2010/14/blog.post.2951.html/)

3. Είχαμε ζητήσει να τηρούνται τα όρια για τις νέες εγγραφές και μόνο ,χωρίς καμμία παρέκκλιση, όπως και εσείς μας είχατε δηλώσει και για όσα παιδιά έχουν ήδη μεγαλύτερα αδέλφια μαθητές που φοιτούν σε κάποιο σχολείο εκτός του τόπου κατοικίας τους, να συνεχίσουν να εγγράφονται σε αυτό, όπως το Π.Δ. ρητά ορίζει. Σας είχαμε επισημάνει δε, σχετικά άμεσα, μετά την ανάγνωση της απόφασής σας (Σχετ.1), και ιδιαίτερα στο εδάφιο της τελευταίας σας πρότασης όπου αναφέρεστε και σε «μετεγγραφές», ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα για τα οποία θα κληθείτε να δώσετε και πιστικιές απαντήσεις, αλλά και δύσκολες λύσεις, προς τους γονείς.

 Δεν το λάβατε υπ’ όψιν σας, ούτε αυτό.

 4. Στη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. της 20/4/2010, δηλώσατε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με το τότε νομοσχέδιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για  αύξηση των μαθητών ανά τάξη, κάτι για το οποίο τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί είναι αντίθετοι. Τελικά όπως ρητά δήλωσε στη Βουλή ή κυρία υφυπουργός, επιβεβαίωσε ότι το αριθμητικό όριο μαθητών ανά αίθουσα θα παραμείνει ως είχε, 25 μαθητές ανά δάσκαλο, το μέγιστο επιτρεπτό, σε πολυθέσια σχολεία. (Υ.Α. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-06).

 Αυτά όλα είναι τα προηγούμενα, ή τα προαπαιτούμενα.

Δεν πρόλαβαν όμως να αρχίσουν οι εγγραφές και άρχισαν οι παρεκκλίσεις!

 1. Αρχής γενομένης από τις λίστες των μαθητών που διαθέσατε στους Διευθυντές σας, οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν συμπληρωθεί, αν αφαιρέσουμε τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους, ελλιπώς ή πρόχειρα.

Επί παραδείγματι, υπάρχουν δύο μαθητές που κατοικούν στην ίδια πολυκατοικία, και εμφανίζεται στη λίστα σας για εγγραφή σε συγκεκριμένο σχολείο, μόνον ο ένας μαθητής – και οι δύο εντός τόσο των παλαιών όσο και των νέων ορίων του σχολείου – και ό άλλος όχι! Το οξύμωρο αν όχι περίεργο της περίπτωσης αυτής είναι ότι ενεγράφη στο σχολείο και σωστά, ο μαθητής που δεν είναι στη λίστα!

(Έχουμε τα πλήρη στοιχεία τους).

2. Ενδυναμώνεται το 1ο Δημοτικό σε μαθητικό δυναμικό, αλλά δεν έχετε υπολογίσει, δυστυχώς, όχι μόνο τις μετεγγραφές, αλλά τους δύο παράγοντες που πλέον έχουν γίνει κατεστημένο.

α) Τις πιθανές μεταδημοτεύσεις ή μετακομίσεις μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο,

β) Την απόλυτα συγκεκριμένη κατάσταση από πλευράς αιθουσών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχολικό αυτό συγκρότημα. (Σχετ.3 που σας κοινοποιήθηκε όπως και στην Ένωσή μας) και

γ) Την εγγραφή και μαθητών από Δ.Δ., ή άλλες περιοχές του Δήμου, και όχι μόνο, παρατύπως.

3. Ενώ υπάρχουν παιδιά που ανήκουν στα όρια μιας σχολικής περιοχής και είναι εγγεγραμμένα στις λίστες σας, εγγράφονται σε όμορο σχολείο. (Ο έτερος μαθητής του πιο πάνω παραδείγματος, αλλά έχει συμβεί και αλλού).

4. Ήδη έχουν αρχίσει γονείς να επιθυμούν αλλαγή σχολικής περιφέρειας για «προσωπικούς λόγους» βασιζόμενοι στην απόφασή σας «…και μετεγγραφές…».

Το ερώτημά μας είναι, και θέλουμε την απάντησή σας, αν όλα αυτά γίνονται και με τη δική σας συναίνεση, ή και προτροπή, γιατί σε συζητήσεις μεταξύ γονέων, κάτι τέτοιο απορρέει, για να μην πούμε ότι μας έχει αναφερθεί ευθαρσώς.

Αν βέβαια ισχύει κάτι τέτοιο τότε προς τι όλη αυτή η φασαρία για τα νέα όρια, όταν και πάλι εσείς ο ίδιος καταστρατηγείτε την δική σας απόφαση;

Έτσι θα έχουμε πραγματικά ισομερή τμήματα στις τάξεις, και εν τέλει αυτό είναι ο σκοπός ή θα έχουμε για άλλη μια φορά μέχρι το Σεπτέμβρη παρακλήσεις, διαβουλεύσεις και παραινέσεις μεταξύ γονέων και εσάς;

Γιατί να διαιωνίζεται η ομηρία των γονέων; Γιατί άλλοι να είναι πιο ίσιοι από άλλους;

Αντί να επιζητάτε την γνώμη μας, (και όχι μόνον εσείς), και να την συνυπολογίζετε στις αποφάσεις σας, (σας παρέχει βέβαια το δικαίωμα ο νόμος να μην την ζητάτε και να μην την συνυπολογίζετε), αλλά και συμπόρευσης, φτάνουμε πάντα σε άλλα σημεία αυτά της τριβής και αντιπαράθεσης.

Με πιο, κατά τα άλλα κοινό, σκοπό; Την αρτιότερη «δωρεάν» μάθηση και τις συνθήκες διαβίωσης στα σχολεία των παιδιών μας!!!

Επειδή όμως κι εσείς ως γονέας αντιλαμβάνεστε τη θέση μας, σας γνωρίζουμε ότι η άποψή μας πρέπει και να λέγεται, και να ακούγεται και να ενστερνίζεται από ανθρώπους που κατέχουν την όποια θέση, και στην περίπτωσή μας, εσάς κύριε Προϊστάμενε.

Σκοπός σας, και υποχρέωσή σας, κατ’ εμάς, κύριε Αθανασίου πρέπει να είναι πραγματικά ή ισονομία και όχι οι κατά το δοκούν αποφάσεις και προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις ή διευθετήσεις, ή και αντιπαλότητες, με μέσο τα παιδιά μας!

Στόχος μας είναι όλοι να ανέβουμε λίγο ψηλότερα και σε όλα τα επίπεδα.

Γι αυτό ζητάμε την απάντησή σας, και επιθυμούμε να μας κοινοποιήσετε και την πορεία των μέχρι τώρα εγγραφών μετά των παρεκκλίσεών τους, καθώς και των λόγων αυτών, όπου αυτές έχουν υπάρξει με τις αντίστοιχες αιτιάσεις, τόσο των γονέων, όσο και των δικών σας ενεργειών, όπου, και εάν υπάρχουν.

                                   Ο                                                                                                             Ο

                           Πρόεδρος                                                                                            Γεν. Γραμματέας

                    Κουκουμέλης Γιώργος                                                                                Πούλος Πάνος

Advertisements

10/06/2010

Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού Σχολείου.

Filed under: Έγγραφα,Έντυπα — Γιώργος Κουκουμέλης @ 7:19 μμ

Σας παραθέτουμε το έντυπο που χρειάζεται να συμπληρώσει ο Παιδίατρος ή/και άλλων ειδικοτήτων γιατροί για την εγγραφή των μαθητών της Α΄Δημοτικού.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού Σχολείου

Αν δεν συμπληρωθεί επ’ ακριβώς μπορεί να συρραφθεί σε αυτό ή να προσκομμισθεί ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική γνωμάτευση σε αυτό το έντυπο.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.