ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

05/05/2010

Βοήθεια στην Αϊτή.

                                               

                                                                                                             Κιάτο 2/02/2010

                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 03/10

 Προς                                                                                                   Κοινοποίηση

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας                                                              1) 2ο  Γραφείο Π.Ε.

                                                                                                                    2) Γραφείο Δ.Ε.

                                                                                                             3) Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια

                                                                                                             4) Συλλόγους Γονέων

 Θέμα: Βοήθεια στην Αϊτή.

 Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από προτροπή των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για συλλογή βοηθείας προς το λαό της Αϊτής, σας παρακαλούμε όπως αν δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο ο Δήμος, να μας διαθέσετε χώρο προσωρινής αποθήκευσης, των υλικών που θα συγκεντρωθούν από τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

 Επίσης θα θέλαμε να μας βοηθήσετε για την εξεύρεση κάποιου μη κερδοσκοπικού φορέα για την μετέπειτα απόστολή τους στο δοκιμαζόμενο λαό αυτής της χώρας. (Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί χωρίς Σύνορα, κλπ)

Επειδή το όλο θέμα θέλει οργάνωση, ξεκινάμε πρώτα από εσάς (την πλευρά του Δήμου).

 Αναμένουμε άμεσα η δυνατόν την απάντησή σας, έτσι ώστε να προβούμε, μετά την εξεύρεση χώρου αποθήκευσης, στην ανακοίνωση της προσπάθειας αυτής και προς τους υπόλοιπους μαθητές όλων των σχολείων του Δήμου μας.

                                   Ο                                                                                Ο

                           Πρόεδρος                                                               Γεν.Γραμματέας                       

                   Γιώργος Κουκουμέλης                                                     Πάνος Πούλος

Advertisements

Κτηριακό, Νέα όρια σχολικών περιφερειών, Μ.Μ.Ε.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:43 μμ

                                                                                                                                                               

                                                                                                             Κιάτο 01 Μαρτίου 2010.

                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 06/10

Προς

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Γ. Γεννηματά 2

202 00 Κιάτο

Κον

Πρόεδρο

Λεονάρδο Παναγιώτη

Θέμα : Κτηριακό, νέα όρια σχολικών μονάδων Α’βαθμιας Εκπαίδευσης και Μ.Μ.Ε.

Έχοντας γνώση των:

1.Το Π.Δ. 201/98.

2. Επιστολή μας προς τον κύριο Δήμαρχο της 16/11/09.

3. Την αίτηση μας για έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. 01/12-01-10.

4. Τις συνεδριάσεις – συζητήσεις στη Δ.Ε.Π. των 29-01-10 και 08-02-10.

5. Των εγγράφων με αρ. πρωτ. 764/7-09-09 και 1263/10-12-09, του προϊσταμένου του 2ου γραφείου Α’βάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Την απόφαση υπ. αριθ. 411/440/16-07-09 του Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. Ε.Γ. 38-Τ3/21372/29-07-09 στον κύριο Νομάρχη και τη Δ./νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας.

7. Την δημοσίευση άρθρων, τόσο στην εφημερίδα «ΠΡΩΪΝΗ», όσο και στην εφημερίδα «ΣΦΗΚΑ», για το κτηριακό πρόβλημα των σχολείων του Δήμου μας.

8. Την απάντησή σας προς την εφημερίδα «ΣΦΗΚΑ» με αρ. πρωτ. 1802/24-02-10.

Έχουμε να σας δηλώσουμε τα ακόλουθα:

Κύριε Πρόεδρε,

Με έκπληξή μας κι εμείς με τη σειρά μας, διαπιστώνουμε ότι λειτουργείτε αυτοβούλως και αποστέλλετε απάντηση σε έντυπο Μ.Μ.Ε., χωρίς την προηγούμενη δική μας ενημέρωση και ανάλογη συζήτηση (έκτακτη συνεδρίαση Δ.Ε.Π.), και βεβαίως, τελική απόφαση της Δ.Ε.Π.

Ίσως όμως να μην χρειαζόταν καν η έκτακτη συνεδρίαση, καθώς και τα δύο δημοσιεύματα έγιναν πριν την 8η Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, ημέρα που συνεδριάσαμε με θέμα στην ημερησία διάταξη, μάλιστα, και την χωροταξική – κτηριακή κατανομή σχολικών μονάδων.

Ξεχνάτε ίσως ότι στην Δ.Ε.Π. δεν αποφασίζετε μόνος σας, ή και σε συνεργασία (ζήτηση και λήψη στοιχείων), με …το αρμόδιο Γραφείο Α’θμιας Εκπ/σης που εδρεύει στο Κιάτο…

Στην απάντησή σας αυτή, αναφέρεστε και ομιλείτε ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής και αν μένατε σε αυτό δεν θα είχαμε καμμία ένσταση. Εμπλέκοντας όμως την Δ.Ε.Π., εμπλέκετε και …τους καταξιωμένους εκπαιδευτικούς… και τα υπόλοιπα μέλη αυτής, ένα εκ των οποίων είναι και ο συνυπογράφων την παρούσα, εκπρόσωπός μας.

Έχουμε καταθέσει πρόταση να παραμένουν τα όρια των σχολείων ως έχουν αλλά για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων των σχολικών μονάδων, να είναι ευμετάβλητη η μετατόπιση των μαθητών που κατοικούν κοντά στα όρια των σχολικών ορίων, όταν συντρέχουν λόγοι υπερπλήρωσης των αιθουσών. Και βέβαια έχουμε αναφερθεί και, αν όχι σε όλους, στους περισσότερους παράγοντες, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως «εργαλεία» για την ισότιμη αντιμετώπιση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και σχολείο.

 Όλα αυτά με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση των υπαρχουσών αιθουσών των μονάδων, αλλά και των επικείμενων βραχυπρόθεσμων, αλλαγών αυτών. (Προσθήκες αιθουσών).

 …Η χωρητικότητα των αιθουσών…, δεν είναι σε ευθεία συνάρτηση με το μέσο όρο φοιτούντων μαθητών.

 Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι γονείς των μαθητών επιθυμούν πάντα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης των παιδιών τους, κάτι που σε συζητήσεις μας με τους μάχιμους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας, δεν σταματάνε να ζητάνε και οι ίδιοι. 

 Στην παράγραφο που αναφέρεστε στο καταργημένο Δημοτικό του Κάτω Διμηνιού, από πού συνάγετε ότι …είναι αδύνατον να μένουν περισσότεροι από 20-30 μαθητές στην περιοχή αυτή… και άρα, καλώς έκλεισε;

Αποκλείεται να έχει υπάρχει αύξηση ήδη ή να υπάρξει στο εγγύς μέλλον;

Άλλωστε εσείς ο ίδιος στην επόμενη ακριβώς πρόταση λέτε ότι …υπάρχει μία τάση αύξησης του πληθυσμού…

 Η βραχυπρόθεσμη λύση, ή ένα σοβαρό μέρος αυτής, είναι, η ήδη εγκριθείσα τοποθέτηση αιθουσών από τον Ο.Σ.Κ.Α.Ε. στα σχολεία που αναφέρονται στην 411/440/16-07-09, και που θα τοποθετηθούν εντός των επομένων μηνών. Σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα σε βάθος χρόνου, αλλά δίνουν άμεσες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα. Και εν πάση περιπτώσει και ομιλώντας συγκεκριμένα, και υπολογίζοντας 40τ.μ./αίθουσα, καταλαμβάνουν ακολούθως:

1ο Νηπιαγωγείο το 4,3% του αύλειου χώρου, μία αίθουσα

2ο Δημοτικό το 1,6% του αύλειου χώρου, μία αίθουσα

4ο Δημοτικό το 5,8% του αύλειου χώρου, τρείς αίθουσες.

Όσον αφορά τα Νηπιαγωγεία 2ο και 7ο που θα ανεγερθούν ο κανονισμός ανέγερσης σχολικών κτηρίων (ΦΕΚ Β635/3-5-07, Αριθ. 37237/ΣΤ1) λέει :

«Κατά την χωροθέτηση νέων Δημοσίων Σχολείων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις, η περιοχή επιρροής και το μαθητικό δυναμικό των ήδη υπαρχόντων Δημοσίων Σχολείων, ώστε οι μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις από τους μαθητές, εξαιρουμένων των μαθητών Α.Μ.Ε.Α., με αφετηρία μέτρησης το γεωμετρικό κέντρο του προτεινομένου οικοπέδου, να είναι οι εξής:

1.1 Απόσταση 400-500 μέτρα για τα νήπια.

1.2 Απόσταση 400-800 μέτρα για μαθητές του Δημοτικού.

1.3 Απόσταση 1000- 1200 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου.

1.4 Απόσταση 1000 -1500 μέτρα για μαθητές Λυκείου.

Σημειώνεται ότι μόνο σε οικιστικές περιοχές, που δεν υπάρχουν οικόπεδα στην προαναφερομένη απόσταση, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί χώροι που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση και πάντως όχι μεγαλύτερη του διπλασίου της κατώτερης αποδεκτής απόστασης κατά περίπτωση

Επομένως και με δεδομένο ότι στις περιοχές των αντιστοίχων αυτών των νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, αν δεν υπάρχει οικόπεδο, μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και πιο μακριά, κατά περίπτωση.

Η μετατροπή των σχολικών ορίων σαφώς και προκαλεί ανακατανομή των μαθητών, και σίγουρα αν είναι διαφορετικά των ισχυόντων ορίων, επηρεάζει τον μαθητικό πληθυσμό στα σχολεία!

 Έχουμε αναφερθεί στην αναδιάταξη των κριτηρίων της κατανομής των χρημάτων στις σχολικές επιτροπές, και έχουμε προσπαθήσει να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση που είναι διαφορετική .

Τώρα βέβαια και …οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων… έχουν διαφορετική άποψη και κάποιοι έχουν και προτάσεις αλλά δεν φτάνουν (;) να (εισ)-ακουστούν.

 Και κάτι τελευταίο.

Αν και έγκαιρα εμείς είχαμε ζητήσει την έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δ.Ε.Π., και είχαμε προτάσεις να καταθέσουμε, για να αποσταλούν στη συνέχεια, στην επερχόμενη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας και να συζητηθούν και τα αιτήματά μας, ώστε να ενταχθούν στον προγραμματισμό των ενεργειών της, για το τρέχον έτος, για άλλη μια φορά στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της η τελευταία (Ν.Ε.Π.), δεν είχε κανένα θέμα ή αίτημα, που να αφορά τα σχολεία του Δήμου μας!

Οπότε καταλαβαίνετε ότι για φέτος, είμαστε και πάλι εκτός του προγραμματισμού της Νομαρχίας!

                                 Ο                                                                                     Ο

                          Πρόεδρος                                                                 Γενικός Γραμματέας

               Γιώργος Κουκουμέλης                                                                Πάνος Πούλος

Η απάντηση που λάβαμε είναι εδώ:  https://goneissikyonion.wordpress.com/category/%ce%ad%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b1/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b5%cf%81%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1/

Προτάσεις για λήψη απόφασης.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 1:14 μμ

                                                                                                   Κιάτο 29/01/2010.

                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 2/2010

Προς την Δ.Ε.Π. Σικυωνίων

 Θέμα: Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων, για λήψη απόφασης.        

               ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Άμεση προώθηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κορινθίας / Ο.Σ.Κ. όλων των εκκρεμουσών προτάσεων των σχολικών μονάδων και του 2ου Γραφείου Α-βαθμιας Εκπαίδευσης για κτιριακή επέκταση σχολικών μονάδων ή κατασκευή νέων διδακτηρίων.

Ανάθεση στην Τ.Υ. του δήμου, ή σε τρίτους, για πολεοδομική μελέτη των υπαρχόντων οικοπέδων των σχολικών συγκροτημάτων για αύξηση αιθουσών, (διδακτικών, πολλαπλών χρήσεων, άθλησης, επιμόρφωσης), με γνώμονα τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες.

Ανάθεση στην Τ.Υ. του δήμου, ή σε τρίτους, μελέτης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία.

Ανάθεση στην Τ.Υ. του δήμου, ή σε τρίτους, άμεσων  λειτουργικών και μόνιμων επεμβάσεων σε όλα τα σχολικά κτήρια για την εξυπηρέτηση των μαθητών, και όχι μόνο αυτών με κινητικά (Α.Μ.Ε.Α.) προβλήματα.

Έλεγχο από την Τ.Υ. του δήμου, για την ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων των κτηρίων.

Έλεγχο και επιθεώρηση από την Π.Υ. Κιάτου για την πυρασφάλεια των σχολείων, και ύπαρξης εξόδων κινδύνου και εκπαίδευση του προσωπικού και των μαθητών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρωμή όλων των λογαριασμών ΔΕΚΟ των σχολείων, από τον προϋπολογισμό    του Δήμου, και όχι από τις Σχολικές Επιτροπές.

       ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1. Κατανομή των μαθητών κατ’ αρχήν, απολύτως των σχολικών ορίων ενός εκάστου.

2.  Σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων των τάξεων ιδιαίτερα της Α’ Δημοτικού, ανά σχολείο, και με   δεδομένο το χώρο της σχολικής εγκατάστασης ως κέντρο των σχολικών ορίων του, οι εναπομείναντες περισσευούμενοι μαθητές, αυτοί που η διεύθυνση κατοικίας τους γειτνιάζει με τις παρυφές των ορίων με το αμέσως παρακείμενο, να εγγράφονται στο δεύτερο, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1. Ελεύθερες θέσεις στην τάξη,

2.2. Δυνατότητα λόγω υπαρχουσών αιθουσών – δημιουργία τμημάτων,

2.3. Οργανική δυνατότητα από το σύλλογο διδασκόντων.

3.   Εξαιρέσεις.

3.1. Αντικειμενική οικογενειακή δυσκολία. (Πολυμελής με μικρά παιδιά, οικονομική δυσπραγία, εργασιακή   γονική δυσκολία, μεταφορική δυσκολία).

3.2. Η προϋπάρχουσα φοίτηση στο ίδιο σχολείο μεγαλύτερου παιδιού, και μέχρι να τελειώσει η ακολουθία των νεαρότερων αδελφών.

3.3. Η ανά πάσα χρονική στιγμή επίλυση του προϋπάρχοντος κτηριακού προβλήματος. (Προσθήκη αιθουσών).

3.4. Η πλέον καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης για χρήση των σχολικών εγκαταστάσεων για παιδιά Α.Μ.Ε.Α. με κινητικά προβλήματα.

3.5. Η ανάγκη για χρήση τάξης ένταξης, και του αντίστοιχου δασκάλου.

Επανίδρυση καταργημένων σχολικών μονάδων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, με στόχο την αποσυμφόρηση των σχολικών μονάδων.

Αναβάθμιση υπαρχόντων σχολικών μονάδων, όπου αυτό είναι κτηριακά λειτουργικό, ακόμα και με την προσθήκη αιθουσών, υπό την έννοια της λιγότερης δυνατής ταλαιπωρίας των μαθητών και δυνατότητας καλύτερης παροχής εκπαίδευσης, όπου είναι εφικτή, από άποψη υλικοτεχνικών υποδομών.  

Και αυτά με συνεργασία, κατάθεση ενστάσεων – απόψεων και συζήτηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και εν τέλει αποδοχή της τελικής απόφασης, ακόμα κι αν δυσαρεστεί το αποτέλεσμα κάποιους.

Εννοείται ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και με γνώμονα το γενικότερο καλό, να τηρούνται και όχι να καταστρατηγούνται, από γονείς, δάσκαλους, διευθυντές, προϊσταμένους, Δημοτική Αρχή, πολιτικές πιέσεις κ.α.

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει επιτέλους, και θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με πρόσκληση για συμμετοχή στη συζήτηση, τόσο τη δική μας ως φορέας, όσο και των προϊσταμένων της Α’βαθμιας, της Β’βαθμιας και των ΤΕΕ, ΕΠΑΛ.

                               Ο                                                                                                               Ο

                       Πρόεδρος                                                                                        Γεν.Γραμματέας

                  Κουκουμέλης Γιώργος                                                                            Πάνος Πούλος

Αίτημα έκτακτης σύγκλισης συμβουλίου.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                        Κιάτο 12/01/2010

                                                                                                     Αρ. Πρωτ. 01/10

Προς                                                                             Κοινοποίηση

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας                                   1) 2ο Γραφείο Π.Ε.

Γεννηματά 2 Κιάτο                                                    2) 4ο Δημοτικό Σχολείο

                                                                                      3) 5/Θ Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου

Κον Πρόεδρο

Λεονάρδο Παναγιώτη.

  Συνημμένα

1)      Επιστολή μας της 16/11/09 προς τον κύριο Δήμαρχο

2)      Απόφαση – Πρακτικό Σχολικού Συμβουλίου 4ου Δημ. Σχ. Κιάτου με Αρ.Πρ. 384/18-12-09

3)      Απόφαση – Πρακτικό Σχολικού Συμβουλίου Δημ. Σχ. Κρυονερίου με Αρ.Πρ. Φ.3.1/352/23-12-09

 

Θέμα: Αίτημα έκτακτης συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

 Κύριε Πρόεδρε,

Κατ’ αρχήν σας ευχόμαστε καλή δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

Όπως και από τα συνημμένα έγγραφα εμφαίνεται, πιθανολογούμε, ότι τα 2,3, είναι μία αλληλουχία ενεργειών που βασίστηκαν στην επίσης συνημμένη επιστολή μας, 1,  προς τον κύριο Δήμαρχο και ειδικότερα στην παράγραφο 6 αυτού.

Βάσει νόμου και του Π.Δ. 201/98, ο Προϊστάμενος της Π.Ε. είναι αυτός που σε συνεργασία καθ’ έτος με τους διευθυντές των Σχολείων της δικαιοδοσίας του και μετά από πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθορίζει την χωροταξική λειτουργία και αναφέρει τις λοιπές ανάγκες των Σχολείων.

 Επειδή μάθαμε ότι εντός των ημερών αναμένεται να συνεδριάσει η Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, σας παρακαλούμε όπως συνεδριάσει εκτάκτως η Δ.Ε.Π. ή δυνατόν εντός της εβδομάδας, έτσι ώστε και σε συνεργασία με το 2ο Γραφείο Π.Ε., συσταθεί έγγραφο αναγκών της περιοχής μας και αποσταλεί προς τη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, για να ενταχθεί στην συζήτηση – ανάγκες του Δήμου μας.

 Καταλαβαίνετε ότι χαρακτηρίσαμε το παρόν κατεπείγον, γιατί μετά την συζήτηση της Ν.Ε.Π., αν δεν έχουμε καταθέσει εγκαίρως τις δικές μας ανάγκες, τότε ουσιαστικά θα χάσουμε την ένταξή μας σε οποιοδήποτε σχεδιασμό και απόφαση που θα λάβει το νομαρχιακό αυτό όργανο, για το τρέχον έτος.

 Αναμένοντας τις δικές σας άμεσες ενέργειες,

                                   Ο                                                                                Ο

                           Πρόεδρος                                                               Γεν. Γραμματέας

                   Γιώργος Κουκουμέλης                                                     Πάνος Πούλος

Επιστολή προς τον Δήμαρχο.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 12:58 μμ

               

Κιάτο, 16/11/2009

Προς τον

Δήμαρχο Σικυωνίων

κ. Άγγελο Τσουλούφα

Θέμα: Ερωτήματα για την λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε.

Μετά από την επαναδραστηριοποίηση της Ένωσης Γονέων των σχολείων του Δήμου μας, κάτι που και από μέρους σας ήταν επιθυμητό, και με την πάροδο 8 μηνών με την καινούργια σύνθεσή του Διοικητικού μας Συμβουλίου, κάναμε αισθητή την παρουσία μας, σε όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.

Αποκτώντας την σχετική εμπειρία, νομίζουμε ότι είναι ο καιρός να θέσουμε κάποια, κατά την άποψή μας, κρίσιμα ερωτήματα.

Ο στόχος μας ως φορέας, είναι η πρόοδος της Παιδείας στο Δήμο μας και γι αυτό το λόγο  επαναδραστηριοποιηθήκαμε και αγωνιζόμαστε, κι εδώ είναι το οξύμωρο.

Ενώ είμαστε εμείς εκείνοι που νοιαζόμαστε περισσότερο για το μέλλον των παιδιών μας, δεν είμαστε αυτοί που μπορούν να αποφασίζουν για το παραμικρό, σε ότι έχει σχέση με την δημόσια εκπαίδευσή τους!

Ως εκπρόσωποι  της Ένωσης Γονέων, θα αναφερθούμε σε θέματα που άπτονται της Δ.Ε.Π., και κατ’ επέκταση στο Δήμο Σικυωνίων, παρακαλώντας για τις απαντήσεις σας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ζητάμε να μας ενημερώσετε αν έχει αλλάξει κατ’ αρχήν κάτι που δεν γνωρίζουμε, σε σχέση με την σύσταση της Δ.Ε.Π.

Με βάση το Άρθρο 50 του Ν.1566/1985, τα 2 βασικά μέλη της  είναι ο Δήμαρχος ή εκπρόσωπος αυτού που ορίζεται από τον Δήμαρχο και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων.

Επίσης μπορούν να συμμετέχουν βάσει της παραγράφου 4 του πιο πάνω Νόμου, εκπρόσωποι που προτείνονται από υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς. Δηλαδή, εκπρόσωπος της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης (ένας διευθυντής σχολείου), εκπρόσωπος της Β΄βαθμιας εκπαίδευσης (ένας διευθυντής σχολείου), συνδικαλιστικά όργανα εκπαιδευτικών (Ο.Λ.Μ.Ε., Ε.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε.) και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων (Εμπορικός σύλλογος, εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, κλπ).

Στη σύσταση της Δ.Ε.Π. Σικυωνίων θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, η οποία ενέχει στοιχεία παρατυπίας.

Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι παραγωγικός φορέας το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών και δεν μπορεί να εκπροσωπείται η Α΄βάθμια εκπαίδευση με 2 εκπροσώπους, τον προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του και διευθύντρια σχολείου.

Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα – δια ζώσης – την αιτιολόγηση και το σχετικό νόμο ή την Υ.Α. που καθορίζει τα κριτήρια κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές. Δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής καμία ενημέρωση.

Έχουμε καταθέσει αντιστοίχως δικά μας κριτήρια που έμειναν μόνο στην αναφορά τους και στο σχόλιο, ότι συγκλίνουν στα ήδη υπάρχοντα και κατά συνέπεια δεν θα εξετασθούν και δεν θα συζητηθούν. Κι όμως εμείς έχουμε στην πρόταση μας αυτή σοβαρές διαφορές με την ισχύουσα κατανομή.

Πάγια θέση μας είναι η πληρωμή των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και του νερού από το Δήμο και όχι από τις σχολικές επιτροπές (περίπου 20.000 € ετησίως). Είχαμε καταθέσει πρόταση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία μας, αλλά έπεσε στο κενό, σε αντίθεση π.χ. με σχολεία στο Δήμο Κορινθίων.

Υπάρχουν σοβαρά κτιριακά προβλήματα και προβλήματα υποδομής, σε όλα σχεδόν τα σχολεία και παρ’ όλο που επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί σε αυτά, αναμένουμε ακόμα τους σχετικούς ελέγχους από την Τεχνική Υπηρεσία και βέβαια, την επίλυσή τους. Πότε θα συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη γνωμοδότηση των προϊσταμένων ΠΕ και ΔΕ εκπαίδευσης και η δρομολόγησή τους προς το Ν.Σ. και τον Ο.Σ.Κ.;

Στο πρόβλημα του αδιαχώρητου σε ορισμένα σχολεία του Κιάτου, προτείνουμε την επανεξέταση του χωροταξικού των σχολείων, με την επαναλειτουργία κάποιων σχολείων σε κοντινά Δ.Δ. και την αναβάθμιση κάποιων άλλων ορεινών.

Δεν λαμβάνουμε την παραμικρή ενημέρωση για δρώμενα που αφορούν τους γονείς και τα σχολεία. Πρόσφατα παραδείγματα, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μελέτης, για το οποίο έχουμε άποψη και η εκδήλωση για την Οικογενειακή Ψυχική Υγεία, που αν δεν βλέπαμε στο εσωτερικό ενός σχολείου την αφίσα, δεν θα ξέραμε τίποτα. Το τελευταίο δε, γεννά την απορία μας: με μία αφίσα στα σχολεία θα παρακινηθούν οι μαθητές για να ενημερώσουν τους γονείς τους, ή όσοι τυχεροί την είδαν μπορεί και να συμμετάσχουν; 

Έχουμε ζητήσει στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π. να προσκαλείται ο φορέας μας εγγράφως και εγκαίρως και όχι μόνο ο εκπρόσωπός μας, προσωπικά και τηλεφωνικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή μας. Και εδώ δυστυχώς δεν έχει γίνει η παραμικρή αλλαγή.

Εντύπωση μας έχει προκαλέσει γενικότερα το γεγονός, ότι ενώ συζητάμε στη Δ.Ε.Π. πολλά θέματα που αφορούν την Παιδεία στο Δήμο μας, δεν έρχεται η παραμικρή γνωμοδότηση – πρόταση – θέμα προς συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί άραγε;

Θέλουμε να είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι στη διεκδικήσεις προς κάθε κατεύθυνση, για την αναβάθμιση των σχολείων μας. Γιατί μας αποκλείετε, γιατί δεν μας ενημερώνετε για δράσεις που μπορούμε να συμμετάσχουμε και να πιέσουμε από τη μεριά μας;

Και εν τέλει αν δεν υπάρχει σχεδιασμός από την Δ.Ε.Π., γιατί δεν μας ρωτάτε απευθείας, να καταθέσουμε τις προτάσεις και τις απόψεις μας;  

Κύριε Δήμαρχε,

πιστεύουμε ακράδαντα, ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο μόρφωσης των παιδιών μας. Είναι στο χέρι σας, αλλά και πρωτίστως στις υποχρεώσεις σας να αξιοποιήσετε στο μέγιστο δυνατόν τις προτάσεις μας.

Επειδή θεωρούμε ότι όταν υπάρχει συνεργασία φορέων και υπηρεσιών, υπάρχει και αποτέλεσμα, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα ερωτήματά μας αυτά και να αντιστρέψετε το ρόλο της Δ.Ε.Π., από μία επιτροπή κατανομής χρημάτων (με πολλές ενστάσεις εκ μέρους μας), σε μία πορεία σχεδιασμού και δημιουργίας.

Αναμένοντας,

           Γιώργος Κουκουμέλης                                                              Πάνος Πούλος

                 Πρόεδρος                                                                             Γεν. Γραμματέας

Σημείωση: Η επιστολή αυτή εδόθει ιδιοχείρως στην γραμματέα του κύριου Δήμαρχου, από τον πρόεδρο της Ένωσής μας, και αντί άλλης απάντησης – έγγραφης όπως αναμμέναμε – πήραμε διάφορες αιτιολογήσεις από τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π., κύριο Λεονάρδο, λίγο πρίν την συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. την 29η Ιανουαρίου 2010!

Αντικατάσταση εκπροσώπου μας.

Filed under: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας — Γιώργος Κουκουμέλης @ 12:40 μμ

                                                                                                                                                                                                                               

Κιάτο 23/12/2009,  Αρ. Πρωτ.08/09

Προς

Δήμο Σικυωνίων

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Γ. Γεννηματά 2

20200 Κιάτο

Θέμα : Αντικατάσταση εκπροσώπου μας στην Δ.Ε.Π.

Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν τακτικής σύγκλισης του Δ.Σ. της Ένωσής μας, και σε ένα εκ των θεμάτων της συνεδρίασης, αναφερθήκαμε στην αλλαγή εκπροσώπου μας στην Δ.Ε.Π.

Με δεδομένο την επιθυμία της μέχρι πρότινος εκπροσώπου μας κυρίας Καλογεροπούλου Κωνσταντίνας για παραίτηση από την τακτική θέση της, και αδυναμίας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, του αναπληρωματικού μας μέλους κύριου Μαγκιρίδη Νικόλαου,

αποφασίσαμε και σας ενημερώνουμε, ότι,

Από σήμερα αντικαθίσταται η κυρία Καλογεροπούλου με τον πρόεδρο της ένωσής μας κύριο Κουκουμέλη Γεώργιο, ως τακτικό εκπρόσωπό μας στην Δ.Ε.Π., με αναπληρωματικό εκπρόσωπό μας, τον κύριο Μαγκιρίδη ο οποίος παραμένει.

Σας παρακαλούμε, βάσει του παρόντος, όπως ενεργήσετε τα δέοντα για την αλλαγή αυτή, και όπως από τούδε και στο εξής ενημερώνετε τον κύριο Κουκουμέλη για ότι έχει σχέση με την εκάστοτε θεματολογία και συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.

Ευχόμενοι καλές γιορτές, με υγεία,

                                    Ο                                                                                             Ο

                          Πρόεδρος                                                                                    Γεν.Γραμματέας

               Γιώργος Κουκουμέλης                                                                      Πάνος Πούλος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.