ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

06/06/2011

Δεύτερη γλώσσα στα Δημοτικά – Εξαιρετικά επείγον!!!

Filed under: Χωρίς κατηγορία — Γιώργος Κουκουμέλης @ 10:45 πμ

Αγαπητοί φίλοι, γονείς,

Μέσα στις παλινωδίες που συμβαίνουν γύρω μας, για εμάς χωρίς εμάς και που έχουν να κάνουν με το μέλλον μας αλλά πολύ περισσότερο των παιδιών μας, το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. εξέδωσε εγκύκλιο όπου πλέον οι μαθητές των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων των Δημοτικών (από 6θεσιο και πάνω), δεν θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας στην ουσία, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουν τώρα, και μέχρι τις 8-6-11 οι οικογένειες, πια θα πλειοψηφήσει έτσι ώστε να γίνει η μόνιμη δεύτερη ξένη γλώσσα, μετά τα αγγλικά, εσαεί.

Ακολουθούν η Υ.Α. και η εγκύκλιος του Σχολικού Συμβούλου Γερμανικών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                        ΤΜΗΜΑ A΄

—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ.-Πόλη:  151 80  Μαρούσι

Ιστοσελίδα:  : http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Τηλέφωνο     : 210.34.42.243

 

 

   Να διατηρηθεί μέχρι

Βαθμός ασφαλείας

 

 

Μαρούσι, 30-  5 –  2011

Αριθ. Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.

Φ. 12 / 521 / 61583 /Γ1

 

ΠΡΟΣ:

1.  Περιφερειακούς Δ/ντές

             Π.Ε & Δ.Ε της xώρας

    (Έδρες τους)

2.    Προϊσταμένους Επιστημονικής &

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

της xώρας

(Έδρες τους)

3.      Σχολικούς Συμβούλους

Δημοτικής Εκπ/σης

     (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε

    & Δ.Ε της xώρας)

4.     Δ/ντές & Προϊσταμένους Γραφείων

ΠΕ της xώρας

(Έδρες τους)

5.     Δημοτικά σχολεία (6/θέσια και άνω)

       (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε & Γραφείων Π.Ε

της xώρας)

 

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ:  Αποστολή  Υπουργικής  Απόφασης για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας

Σας αποστέλλουμε τη με  αριθμ. πρωτ.: Φ.12/ 518 / 61284/Γ1/ 27-5-2011 Υπουργική Απόφαση   με θέμα: «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία», η οποία εστάλη για

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σύμφωνα με την οποία, από το σχολικό έτος 2011-2012 η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα  διδάσκεται στις Ε΄&  Στ΄ τάξεις των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ, θα είναι μόνο μία σε κάθε σχολική μονάδα, Γαλλική ή Γερμανική.

 

Παρακαλούμε για την εφαρμογή της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

 

Σας επισυνάπτουμε Υπεύθυνη Δήλωση και πίνακες για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες (2), & (3), στους οποίους θα αναγραφούν όλα τα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και τα σχολεία με ΕΑΕΠ, θα αποσταλούν συμπληρωμένοι στη Δ/νσή μας,  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αλληλογραφία, υπογε-

 

 

γραμμένα από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, μέχρι 30-6-2011.

 

Συν.: 2 σελ., 1 Υπ. Δήλωση &                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

4 πίνακες

Εσωτερική Διανομή:

-Γραφείο κ. Υπουργού

– Γραφείο Αν. Υπουργού

Γραφείο κ. Υφυπουργού                                                                         

-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                                                              ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

-Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα                                                                   

-Δ/νση Προσωπικού Π.Ε

-ΓΕΠΟ

 -ΕΥΕΔ

-Δ/νση Ιδιωτικής

– Δ/νσης ΠΟΔΕ

– Δ/νση Ξένων & Μειονοτικών Σχολείων

– Δ/νση Σπουδών Δ.Ε

-Δ/νση Σπουδών Π.Ε, Τμήμα Α΄

 

 

Αθήνα 2-6-2011

 

Αρ.  Πρωτ.: 315

 

ΠΡΟΣ: τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(μέσω των Διευθύνσεων και αντί- στοιχων Γραφείων Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας,  Ανατ.Αττικής, Αιτ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δυτ. Αττικής, Δωδ/νήσων, Ευβοίας, Ευρυτανίας,  Ζακύνθου,  Ηλείας,  Ηρακλείου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου , Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Πειραιώς, Ρεθύμνου, Σάμου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων και Χίου).

 

                  

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

———-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  Δ.Ε.          

Α΄ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

                  ————

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16

T.K. – Πόλη:   11526 Αθήνα

Εmail: grassy@dide-a-ath.att.sch.gr

Πληροφορίες:                                                                                                                        

Tηλέφωνο:  210-5226297                                          

 FAX            :  210-7786024   

 

 Δημήτριος Τηλαβερίδης   

Σχολικός Σύμβουλος                                                                                                

Κλ. ΠΕ07 Γερμανικών                         

( Κινητό 6947197919                                          

Email : dimitritilaveridis@gmail.com

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Επιλογή της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό

 

        Στην Υπουργική Απόφαση Φ.12 /518/61284/Γ1/27-05-2011 του ΥΠΔΒΜΘ αναφέρεται ότι από το σχολικό έτος 2011-2012 η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται στις Ε΄ &  Στ΄  τάξεις των  6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ, θα είναι μόνο μία.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου θα συμπληρώσουν δήλωση της γλώσσας προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και θα την καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου τους έως 8-6-2011. Ανάλογα με την πλειονοψηφήσασα γλώσσα σε κάθε σχολείο θα διδάσκεται για τα επόμενα σχολικά έτη μόνο η Γερμανική ή μόνο η Γαλλική.

Ήδη από την πρώτη μέρα της κοινοποίησης της συγκεκριμένης εγκυκλίου έχει αρχίσει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων της Γερμανικής και της Γαλλικής. Εκθειάζουν τα πλεονεκτήματα της μιας ή της άλλης γλώσσας καθώς προσπα- θούν να επηρεάσουν τους μαθητές και τους γονείς τους στην επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο γλώσσες είναι το ίδιο σημαντικές και είναι λυπηρό που τα πράγματα κατέληξαν έτσι ώστε κάθε Δημοτικό Σχολείο να προσφέρει μόνο μία δεύτερη ξένη γλώσσα και να φέρει πλέον τον τίτλο «γαλλόφωνο» ή «γερμανόφωνο».

Και τίθεται το ερώτημα: Ποιος τελικά θα έπρεπε να επιλέγει τη δεύτερη ξένη γλώσσα; Ο μαθητής με τον κηδεμόνα του, ο εκπαιδευτικός ειδικότητας επηρεάζοντας τον μαθητή, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου ή οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

Η σαφής απάντηση είναι: Ο μαθητής και η οικογένειά του.

Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω μέσω αυτής της επιστολής είναι:

     Γονείς και μαθητές επιλέξτε ανεπηρέαστα τη γλώσσα της προτίμησής σας. Κάθε οικογένεια έχει το δικό της προγραμματισμό και ενδιαφέρεται άμεσα για τις ανάγκες και το μέλλον των παιδιών της.

 

Παρακαλούνται οι πρόεδροι Γονέων και Κηδεμόνων να ενημερώσουν άμεσα όλους τους γονείς.                                                                                                                                                                                                     

 

 

Με εκτίμηση

Δημήτριος Ι. Τηλαβερίδης

Σχολικός Σύμβουλος

 

Όπως καταλαβαίνετε το μνημόνιο και η κυρία Διαμαντοπούλου, μία έκ των εκφραστών του στην παρούσα Κυβέρνηση, καταλύει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών, για την δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. Οπισθοδρόμηση πολλών ετών.

 

Νομίζω ότι είναι καιρός να αναλάβουμε Δράση, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα του μέλλοντός μας, των παιδιών μας.

Advertisements

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.